lunes, 20 de mayo de 2019

ELKARRIZKETA

 TXUTXI ARIZNABARRETA ZUBEROri

El 26 de mayo tenemos elecciones municipales y forales. Txutxi Ariznabarreta cabeza de lista de EH Bildu nos habla del trabajo realizado hasta ahora, eta de los planes para los siguientes cuatro años. Nos habla de las ganas de seguir mejorando la gestión, de seguir fomentando la participación, de mantener el ayuntamiento abierto a todo el mundo. EH Bildu quiere seguir ofreciendo honestidad, transparencia, compromiso e ilusión.

1.- 8 urte bete ditu EH Bildun udal gobernuan. Ezker Abertzalea legez kanpo urteak egon ondoren, Bilduk aukera izan zuen aurkezteko, eta, ordutik, alkatetzan izan da. Hainbat aldaketa nabarmendu dituzue urte hauetan. Zeintzuk izan dira garrantzitsuenak?


Alde batetik, udal kudeaketaren gardentasuna, herritarrekiko hurbiltasuna, parte-hartzearen aldeko apustua eta elkarbizitzaren arloan egin diren pausuak. Bestetik, era oso eraginkor eta efizientean kudeatu da Udala, urtetik urtera erremanente positiboak lortuz eta zorpetze maila murriztuz, egungo egoera ekonomiko oso sendora iritsi arte. 

Gracias a la gestión de estos 8 años, hemos llegado a una buena situación económica, con remanente positivo, y se ha reducido de manera notable el endeudamiento. Esta situación garantiza la viabilidad económica de los proyectos que tenemos encima de la mesa.

2.- Herritarren parte-hartzea lortzea izan da erronka handienetako bat. Aurreko Ezkurran, EH Bilduko udal ordezkariek balorazio positiboa egiten zuten horren inguruan, baina ikusten zen behera egin duela parte-hartze horrek. Zein edo zeintzuk izan daitezke horren eragileak?

Bi legealdiotan egundoko ahalegina egin da EH Bilduren aldetik parte-hartzearen arloan, eta emaitza oso onak lortu dira. Baina, benetan elkartasunean eta elkarbizitzan oinarritutako herri bizia nahi badugu, etengabe ekin behar diogu parte-hartzea bultzatzeari. Herriko elkarte eta talde guztiekin izandako esperientziak baloratu, aukera berriak aztertu, eginkizunak zehaztu eta ekimen iraunkorrak finkatu eta suspertu behar ditugu.


Es importante valorar la experiencia que hemos tenido con todos los grupos y agentes del pueblo, analizar nuevos posibilidades, establecer funciones y consolidar y potenciar iniciativas permanentes.


3.- Udalaren ekonomia saneatzea lortu da 8 urte hauetan. Zer esan nahi du horrek? Zer ondorio izango ditu?

Horrek argi adierazten du EH Bilduren udal taldearen gestiorako gaitasuna. Txalotzekoa da gure alkate eta zinegotziek, eta udal lantalde osoak, egin duten lana. Eta ondorio zuzena du aurrera begira, mahai gainean ditugun proiektu oso garrantzitsuen bideragarritasun ekonomikoa bermatzen duelako udaleko diru kontuen egoera sendoak.


4.- Erronka gehiago izan dira. Bata, urarena. Apur bat luze doa kontua. Zer egoeratan dago orain?

Bai, egia da uraren kontua luzatu egin zaigula, baina metodologia oso zehatza jarraitu dugu eta bere emaitzak ikusiko ditugu epe laburrera. Udalak era autonomoan ura eta saneamendu sarea kudeatzeko aukera aztertzeko ikerketa-lan sakona egina dago. Orain, Ur Partzuergoan sartzeak eskaintzen duen aukera aztertzen ari gara. Hilabete honetan bertan jasoko dugu eskaintza zehatza. Bi aukerak konparatu eta erabakia hartuko dugu. Epe oso laburrean kalitatezko ur hornidura egokia izango dugu etxe guztietan, eta gaur egun eskatzen diren parametroetara egokituko dugu saneamendu-azpiegitura osoa. 


5.- Beste bat: Oxinburu. Proiektu erraldoia, baina ezinbestekoa gure herrian. Gauzatze-bidean dago oraindik, baina hor dago, zati handi bat bideratuta.

Obra oso garrantzitsua da. Itxura eta nortasun berria emango dio Elexalde inguruari eta garai berrien ikurra izango da. Belaunaldi desberdinen arteko elkarbizitzarako gunea. Jarduera kultural eta sozialetarako azpiegitura. Eta abar, eta abar.
Bai, proiektu handia da eta, horrexegatik, prozesu luze eta konplexua eskatzen du eta ibilbide hori egin dugu: eraikina erosi, bere misio soziala finkatu, proiektua zehaztu, bideragarritasun ekonomikoa landu... Exekuzio proiektua eta obrak adjudikatzeko pleguak prest daude, eta finantzaketarako plana zehaztuta dago. Hauteskundeak pasatu bezain laster martxan jarriko dugu eraikuntza fasea. 


Oxinburu será un espacio importante para la convivencia entre diferentes generaciones. Una infraestructura para actividades culturales y sociales.

6.- Aurrekoak lan handiak dira. Baina badaude egunerokoan sortzen direnak, edo lan txikiak, edo bestelako zeregin batzuk: argiterian egindako inbertsioa, bideak…

Argiteria publikoan egindako inbertsioak garrantzi handia du efizientzia energetikoaren aldetik. Orain energia gutxiago kontsumitzen dugu eta asko merkatu dugu argindarraren faktura. EEE/EVEren diru-laguntzekin egin dugu eta, jakina, haren irizpideetara egokitu gara.

Ekimen zerrenda luzea burutu da arlo desberdinetan eta urrats sendoak egin dira politika sozialean eta udal zerbitzuetan zein euskera arloan, kultura mailan, feminismoan edo kirolean.

Aurrera begira, ETXEBIZITZA gaiak arduratzen nau bereziki. Bete-betean helduko diogu gai honi. Gazteei herrian berton bizitzeko aukera eskaini behar diegu. Badakigu indarrean dagoen Etxebizitza Legeak ez duela lurzoru publikoan jabego pribaturako etxebizitzarik eraikitzen uzten, eta sakon aztertzen ari gara aukera guztiak. Beharrezkoa izanez gero, udaleko hirigintza planeamendua egokituko dugu proposamen zehatzak aurkezteko: alokairu sozialeko etxeak, dotazionalak, kooperatiboak, … Eta, etxebizitza hutsen gaiari ere helduko diogu.


Me preocupa el tema de la vivienda, por las limitaciones que supone la nueva ley. Vamos a analizar en profundidad todas las posibilidades que existen, para que la gente joven pueda vivir en el pueblo.

Beste jauzi garrantzitsu bat ere egin behar dugu, punta puntako udal aministrazio aurreratua eta eraginkorra gauzatu behar dugu: jarduera administratiboaren digitalizazioa; ordenantza eta erregelamendu zehatzak gai eta arlo guztietan; herritarrenganako arreta hurbila eta eraginkorra; informazio arloan, udal aldizkaria eta web orria hobetu eta sare sozialek eta teknologia berriek eskaintzen dituzkiguten aukeretaz baliatu behar dugu. Aurten, adibidez, webgunea eguneratu da, atal berriak jarri dira, iragarkiak jartzen dira, plenoak argitaratu, eta abar. Bide honetatik aurrera egin behar dugu. Nik udal langileengan konfidantza osoa daukat, eta eurak dira hau guztia lortzeko bermerik onena.


7.- Eta, hemendik aurrera? Zer eskaini nahi dio EH Bilduk herriari?

Zintzotasuna, gardentasuna, konpromisoa eta ilusioa. Gure programako egitasmo eta erronkak aurrera eramateko prestaturik dagoen ekipo sendoa. Alde batetik, udalgintzan esperientzia luzea duten pertsonak eta, bestetik, gazteen kemena eta haize freskoa. 


8.- Eta Txutxi Ariznabarretak zer eskaini nahi dio?

Ilusioz beterik heltzen diot lau urteko bidaia honi. Arrankudiaga eta Zolloren zerbitzura bete-betean lan egiteko konpromiso zintzoa eskaintzen diet herritar guztiei. Baina, EH Bilduren filosofian, pertsona bakoitzaren ekarpenetik harago, talde osoaren lanak dauka erabateko garrantzia, erabakiak hartzerakoan zein egitasmoak garatzeko orduan.

Ildo horretan, benetako lan kolektibo eta parte-hartzailea burutzeko, zinegotziek eta lantaldeetan parte hartzen duten kideek osatzen duten lan esparru zabala koordinatu eta dinamizatzeko ardura hartzen dut neure gain. Nire ibilbide laboralean zein sozial eta politikoan proiektu eta lantaldeen kudeaketan izan dudan esperientzia guztia jarriko dut ahalegin horretan.
 

9.- Amaitzeko, herritarrentzako mezurik?

Arrankudiaga eta Zollon bizi-kalitate oso ona gauzatzeko eta jendea zoriontsu bizitzeko lekua eratzeko baldintza objektiboak daude. Horretarako, azpiegitura eta zerbitzu egokiez gain, kohesio soziala da funtsezkoa. Elkarbizitza, elkartasuna, berdintasuna eta justizia soziala dira Arrankudiaga eta Zolloko herritarrok osatzen dugun komunitatea benetan bizia eta kohesionatua bilakatzeko oinarria.


La convivencia, la solidaridad, la igualdad y la justicia social son la base para que las vecinas y los vecinos de Arrankudiaga y Zollo conformemos una comunidad realmente viva y cohesionada.

Hori guztia lortzeko gakoa? Parte-hartzea, parte-hartzea eta parte-hartzea! Herritarron protagonismoa ezinbestekoa da, guztiontzako herria guztion artean eraiki behar dugulako.

Lerro hauek aprobetxatuz, gogora ekarri nahi dut, orain urtebete joan zaigun Joseba, bere bizitza osoa borroka guztietan ibiltzeaz gain, azken 8 urte hauetan buru-belarri aritu izan da lantaldeetan bere ekarpenak egiten. Eta joan zaizkigun ezker abertzaleko zinegotzi ohiak, Anton del Rio, Jon Egia, Anamari Borde eta Ramon Arbide. Izan zirelako gara…  

KONTUAK - 2011


GELDIKINA (451,93 euro)
-    2011ko apirilaren 30eko osoko bilkuran, 2010eko likidazioa aurkeztu zen, eta 228.310,42 euroko geldikina zegoen gastu orokorretarako. Idazkari-kontuhartzaileak adierazi zuenez, “ez da zentzuzkoa gastu orokorretarako 228.310,42 euroko geldikina erabiltzea”.

-    Idazkari-kontuhartzailearen txostenak hori esan arren, osoko bilkura berean, alkatetzaren dekretuen bidez egindako kreditu-aldaketa biren berri eman zen, guztira 209.875,29 euro (143.137,94 + 66.737,35). Beraz, 18.435,13 euroko geldikina geratu zen. Baina, horrez gainera, bilkura berean, beste kreditu aldaketa bat onartu zen, 17.983,20 eurokoa, eta, azkenean, 451,93 eurokoa izan zen geldikina (eta ez 18.435,29 eurokoa; izan ere, EH Bilduren hauteskunde-programan oker dago jasota datu hori)

ZORRA (700.790,43 euro)
-    BBKren mailegu baten itzulketa: 364.122,43 euro
-    Aldundiari itzulitakoa, 2009ko urteko likidazioa dela eta: 136.668 euro
-    BBKren kreditu-kontu baten itzulketa: 200.000,00 euro

Beraz, EH Bildu Udalean sartu zenean, 2011n, gastu orokorretarako geldikina 451,93 eurokoa zen, eta zorra (bankua eta Aldundia), 700.790,43 eurokoa.
Gaur egun, geldikina 752.312,10 eurokoa da, eta bankuarekin dagoen zorra, 59.891,10 eurokoa.

Zifrak, berez, nahiko argiak dira, baina makurrena da noiz sinatu zen 200.000,00 euroko kreditu-kontua: 2011ko maiatzaren 25ean, hauteskundeak egin eta hiru egunera, jakina zenean nork izango zuen alkatetza, eta Itziar alkate izendatu baino 15 egun lehenago.


 Eta, gero, garbiketak, pintadez eta udala berriro martxan jartzeaz hitz egiten entzun behar dugu, baita ezer ez dugula egin ere.

Arrankudiagako eta Zolloko auzokide bakoitzak atera ditzala bere ondorioak.CUENTAS 2011

REMANENTE (451,93 euros)
-    En el pleno de 30 de abril de 2011, se da cuenta de la liquidación del año 2010 con un remanente para Gastos Generales de 228.310,42 euros. La secretario-interventor informa “que no sería prudente utilizar el Remanente para Gastos Generales de 228.310,42 €”.

-    A pesar del informe de la secretario-interventor, en el mismo pleno, se da cuenta de dos modificaciones de crédito por decreto de alcaldía por valor de 209.875,29 euros (143.137,94 + 66.737,35), con lo que queda un remanente de 18.435,13 euros. No suficiente con ello, en el mismo pleno se aprueba otra modificación de crédito por valor de 17.983,20 euros con lo que queda un remanente de 451,93 euros (y no de 18.435,29 euros como por error indica el programa electoral de EHBildu)

DEUDA (700.790,43 euros)
-    Devolución de un préstamo de BBK de 364.122,43 euros
-    Devolución a la Diputación por la liquidación del año 2009 de 136.668 euros
-    Devolución de una cuenta de crédito de BBK de 200.000,00 euros

Por lo tanto, cuando EH Bildu accede al Ayuntamiento en 2011, hay un remanente para Gastos Generales de 451,93 euros y una deuda con el banco y Diputación de 700.790,43 euros.
En la actualidad el remanente es de 752.312,10 euros y la deuda con el banco de 59.891,10 euros.

Si las cifras por sí solas ya son contundentes, lo retorcido del tema es la fecha en que se firma la cuenta de crédito de 200.000,00 euros. El 25 de mayo de 2011, tres días después de las elecciones, cuando ya se sabía quién había ganado las mismas y a 15 días de que Itziar fuera nombrada alcaldesa. 

 Y además tenemos que escuchar hablar de limpieza, pintadas, volver a poner en marcha el Ayuntamiento y de que no hemos hecho nada.

Que las vecinas y vecinos de Arrankudiaga y Zollo saquen sus propias conclusiones.

ZURE IRITZIA

ENTRE CANDIDATURAS Y  PROGRAMAS

Ya falta poco, ya pronto pasarán los tiempos de propagandas y propuestas con las que nos bombardean en  campaña electoral. Ya nos llega el momento de decidir a quienes daremos nuestro voto, nuestro apoyo para que salgan elegidas y elegidos como nuestros representantes. Y, en definitiva, depositaremos nuestra confianza para que lleven a cabo tanta promesa por lo que debiera ser el  bien común.


Algunas personas optan por la candidata o candidato más guapo, otras por el equipo que conforman y sus capacidades, otras votan con los ojos cerrados a un partido y otras prefieren basar su decisión en las propuestas, en el programa que proponen llevar a cabo en los próximos años.


Yo, aunque a alguna pueda sorprender por considerarme de la izquierda abertzale, soy más de estos últimos, soy crítico y me gusta conocer lo que han hecho y dejado de hacer unos y otros, ver y estudiar un poco cada programa y objetivos, así como el equipo que conforman para llevarlo a cabo, y de ahí sacar mis propias conclusiones para decidir. He de decir que en un municipio como el nuestro tampoco debería ser tan complicado esto, con dos únicos partidos en liza y donde quien más quien menos conocemos las trayectorias de cada uno para con el pueblo, pero tampoco es tan fácil.


Estos últimos días han pasado por mis manos los programas electorales de EAJ-PNV y de EHbildu, los cuales he leído con atención, sí, igual que me gusta leer cualquier otra información referida a Arrankudiaga y Zollo, bien sea en medios de comunicación foráneos o locales como Berritsu, Ezkurra o la propia revista municipal Altzisketa. Cada uno de estos también refleja las ganas y formas de hacer y de contar de unos y de otros. Pero bueno, eso podría ser otro tema. A mi modo de ver, el programa de intenciones que nos presentan en campaña los partidos es algo más, tiene un plus de interés porque al fin y al cabo en ello se basarán durante los próximos años las políticas de acción del equipo de gobierno que elijamos ahora.


En esta campaña, las diferencias me están pareciendo notables. Para empezar y como precampaña, tuvimos las elecciones a las cortes españolas y EHbildu de Arrankudiaga-Zollo aprovechó para hacer balance público de lo que dijo que iba a hacer y de lo que ha hecho durante estos 8 años de gobierno municipal. El PNV dedicó un Berritsu al asunto queriendo poner puntos y comas, e intentando justificar por qué no quisieron participar en la entrevista que les ofreció Ezkurra. Terminamos abril con sorpresa: por primera vez en la historia de Arrankudiaga y Zollo, EHbildu ganó en el recuento municipal de las elecciones españolas.


Ya en mayo, es de dominio público que a quien más y a quien menos, costó conformar las listas de las candidaturas para estas elecciones municipales. En esto también se pueden apreciar diferencias entre los partidos; mientras para unos esta lista pasará a ser el equipo de cara al ayuntamiento y a menudo durante la legislatura se reduce a los y las que ostentan cargo. Para la otra parte, el equipo de trabajo lo compone mucha más gente que apoya y trabaja por el bien común, tanto en campaña como en los diferentes grupos de trabajo municipales para apoyar, aportar y sacar adelante lo que sea necesario.


Las diferencias son obvias también en los programas que nos presentan y quisiera compartir con vosotras y vosotros una breve comparativa de los mismos. Por ejemplo, mientras para el PNV es mejor omitir tiempos pasados de su gestión, a EHbildu le parece importante que sepamos el cambio que ha supuesto su gestión para las arcas municipales y para poder afrontar nuevos retos. Por una parte, el PNV destaca la gran necesidad de vivienda municipal argumentándolo en que la gente se va. Y explicándonos que tras un estudio realizado han ubicado las parcelas donde se pueden construir. (En esto yo tenía entendido que las normas subsidiarias lo dejaban claro desde hace años, pero bueno, ellos sabrán). Por otra, Bildu nos dice que están trabajando en una política de vivienda adecuada para que las nuevas generaciones puedan quedarse en el pueblo y potenciar la convivencia en el pueblo. (Yo diría que se trata también de evitar errores pasados y evitar "aprovechategis" que pudieran aparecer, pero esto no lo dice ningún programa). EHbildu sí nos dice que tras la entrada en vigor de la última ley de vivienda, la cual dificulta bastante la construcción de vivienda privada en suelo público, estudian todas las posibilidades para plantear proyectos concretos (viviendas de alquiler social, cooperativas, censo de viviendas vacías...).
Por otro lado, el PNV hace hincapié en priorizar la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones existentes, mientras que EHbildu lo indica en diferentes apartados también y propone actualizar el plan de mantenimiento y usos de las infraestructuras municipales existentes.


En cuanto a infraestructuras, la izquierda abertzale dedica su primer punto a la problemática del agua y los saneamientos, asegurándonos que está finalizando la fase de estudio de las opciones y que en un plazo de unos tres meses se tomará la decisión definitiva, para que en breve, por fin, tengamos un abastecimiento adecuado en calidad, cantidad y gasto. Y que se adaptarán también la infraestructuras de saneamiento a los parámetros requeridos en la actualidad. El partido nacionalista no menciona estos temas en su programa. Lo que sí menciona es el proyecto de Oxinburu, para decirnos que les parece inasumible tanto el coste de construcción como su mantenimiento para dedicarlo a temas culturales y que ellos proponen volver atrás y dedicar la parte superior a viviendas y los bajos como locales para uso cultural. EHbildu, por su parte, nos muestra imágenes del proyecto y nos lo describe como un proyecto de gran envergadura e importancia, económicamente posible de realizar y que será un espacio para la convivencia intergeneracional, una infraestructura para la cultura, la creatividad y para las iniciativas sociales de los agentes del pueblo, así como para el ocio. Además nos indican que tienen todo listo: proyecto de ejecución, pliegos de adjudicación de obra y plan de viabilidad, para comenzar una vez pasen las elecciones.


El PNV en su programa nos habla también de movilidad, de puntos oscuros, de euskara, de cultura, de nuevas tecnologías, de zonas de ocio, de bienestar social y tercera edad, de empleo, de deportes, de juventud y del sector primario.


Mientras que en un programa algo más extenso, EHbildu nos habla también de participación, de servicios municipales y de euskera. Dentro de infraestructuras y urbanismo; sobre carreteras y caminos, sobre alumbrado público, fibra óptica, edificios municipales y sobre barreras arquitectónicas. En cuanto a derechos y necesidades de la ciudadanía: de política social, empleo, escuela y de seguridad en los barrios. También de cultura, deporte y tiempo libre, de medio ambiente y concluyen hablándonos de lo que proponen para el desarrollo económico de Arrankudiaga-Zollo.


Para terminar con esta valoración que hago, desde mi humilde punto de vista, de lo visto en estas semanas de campaña, quisiera agradecer a Ezkurra el espacio que me brinda para expresarme.


Un saludo y que gane el mejor.
Jon

martes, 30 de abril de 2019

sábado, 30 de marzo de 2019

ELKARRIZKETA

GALDERAK UDALETXEKO ZINEGOTZIENTZAT  


En mayo finaliza la legislatura iniciada en 2015. Durante estos cuatro años, siete personas han estado en el ayuntamiento, elegidas por el pueblo, trabajando para cumplir con lo prometido y lo ofrecido hace cuatro años. Cuatro concejalas y tres concejales; 4 representantes de EH Bildu, y 3 del PNV. Les hemos pedido una valoración sobre estos cuatro años, sobre el ámbito en el que han trabajado. El ayuntamiento ha funcionado en tres grupos de trabajo, en los que se han repartido esas siete personas con más gente del pueblo:
-    Organización: Itziar Duoandikoetxea y Ane Miren Esparza
-    Urbanismo y Medio Ambiente: Unai Gorostizaga y Urtzi Vergara
-    Cultura, Deportes y Derechos Ciudadanos: Garazi Abrisketa, Nerea Zarate y Josu Beaskoetxea
Estas son las preguntas que les hemos planteado:
1.- ¿Cómo valoras la dinámica de tu grupo de trabajo?
2.- ¿Consideras que es positivo que en los grupos participen personas del pueblo que no son concejales o concejalas?
3.- ¿Cuál ha sido el tema más importante en vuestro grupo? ¿Y el más difícil? ¿Y el más gratificante?
4.- ¿Qué ha quedado por hacer?


Estas preguntas se las hemos planteado a todas las concejalas y a todos los concejales, pero las personas que representan al PNV en el ayuntamiento han decidido no responder, según nos han dicho, por muchas y diversas razones. Aun así, han agradecido la propuesta.

ANTOLAKETA. Itziar

1.- Antolaketa lantaldeko dinamika ona izan dala esango neuke. Nahiz eta beti ez bat etorri EAJ-PNVkoakaz, landu doguzan gaietan alkar ulertzea izan da nagusi.

2.- Zinegotziak izan ez direngandik euki dogun laguntza handia-eta eskertzekoa izan da. Batzuen artean gaiak eztabaidatzea eta adostea errazago egin jaku gure lana.

3.- Urtero lantzen doguzan gaien artean (aurrekontua, ordenantzak, zergak, dirulaguntzak, euskera…), niretzat ardura gehien emoten deustana aurrekontuena da. Sarreren eta gastuen artean oreka bat lortzea zaila izaten da. Krisi garaian sartu ginan eta aurrekontu murriztuak izan doguz gehienetan. Halanda be, oso pozik nago udalaren ekonomia guztiz saneatzea lortu dugu eta.

Gai zailena? Beste Administrazinoekiko harremanak. Esate baterako, lan batzuk aurrera eroateko jartzen deuskuezan oztopo eta luzapenagaitik. Askotan, dirua izan dogu, baina arazoak Administrazio desbardinetatik etorri jakuz eta egin barik geratu dira gauza batzuk.

4.- Egin gabe? Beti geratzen dira. Batez be, lehen esan dodan legez, tramiteak oso astiro doazelako.


CREO QUE ES DE AGRADECER LA PARTICIPACIÓN EN LA DINÁMICA MUNICIPAL DE VECINAS Y VECINOS QUE NO SON CONCEJALES.
HEMOS CONSEGUIDO SANEAR LA ECONOMÍA MUNICIPAL. ES UN ASPECTO IMPORTANTE PARA EL FUTURO DEL PUEBLO

A VECES, RESULTA DIFÍCIL AVANZAR POR TODAS LAS TRABAS BUROCRÁTICAS QUE NOS ENCONTRAMOS A LA HORA DE DESARROLLAR LOS PROYECTOS

HIRIGINTZA ETA INGURUMENA. Unai


1.- Hirigintzan esaterako, bi alderdien arteko lan dinamika, orokorrean, gorabeheratsua izan dela uste dut. Lan batzuk elkarrekin batera egin izan baditugu ere eta giro lasaia eta aspaldiko tentsio garaiak gaindituta ikusi baditut ere, “elkarlana” errotzeko asko daukagu egiteke oraindik. Iruditzen zait, nor bere eremuan, eroso bizi garela eta batzuetan, alderdien interesei begira soilik gabiltzala.

2.- Zalantza barik, zinegotziok borondate ona eta gogoak jartzen ditugu mahai gainean, baina, eremu edota gai ezberdinak kudeatu ahal izateko, ezinbestekoa da herritarrek eskaintzen diguten laguntza eta egiten duten lana. Azken finean, lantaldea eraginkorra eta dinamikoa izateko, ez dago beste aukerarik. Gure kasuan, udaletxeko lan dinamikan hamabost bat lagun ibili izan gara eta nik, lerro hauen bitartez, egindako lana bihotzez eskertu nahi diet guztiei.

3.- Ufffa, egun, hirigintza arloan, bi gai potolo bereiziko nituzke besteen gainetik. Zalantza barik, denboran gehiegi luzatu direnak eta epe laburrean “argia” ikusiko dutenak: Oxinburu eta ura. Niretzat biak dira  adjektibo gehien batu eta batzen dituzten gaiak. Oxinbururen kasua, lan gehien eskatu diguna, zailena eta motibagarriena, dudarik gabe, politikoki ere desgastea sorrarazi diguna. Eta uraren kasua, oso garrantzitsua ere bai, aspalditik eta gaur egun, bereziki afera horretan erabakiak hartzeko daukagun beharragatik. Bilerak egin ditugu Partzuergoko teknikariekin, eta maiatzerako “Partzuergoan sartzeko dokumentua” aurkeztuko dute. Proposamen bat izango da: azpiegiturak, egin beharreko inbertsioa, tarifak, kudeatzeko moduak... Hori guztia daukagunean, herritarrek erabakiko dute zein bide hartu.
Esandakoa, lan handia eskatu duten gaiak izan dira, eta, neurri batean, oso desesperanteak iruditu zaizkit, prozesuek izan dituzten atzerapen eta moteltasunagatik.

4.- Egin barik bezala, etxebizitzen afera azpimarratu nahiko nuke. Nolabaiteko beharren diagnosi bat landu eta egin ostean, ezin izan dugu aurrerapauso gehiagorik eman. Izan ere, Etxebizitzari buruzko 3/2015 Legeak eskaintzen dizkigun aukerak, orokorrean, ez datoz bat gure herritarron nahiekin. Hori batetik. Eta bestetik, eraikitzeko aukerak ematen baditu ere, gurea bezalako herri batentzat ekonomikoki bideraezinak ikusten ditugu momentu honetan. Zentzu horretan, lehentasuneko gaia izanik, aukera legal guztiak aztertzen jarraitzen dugu...


EN EL TRABAJO CON EL PNV, HEMOS SUPERADO LAS TENSIONES QUE EXISTÍAN EN OTROS TIEMPOS, AUNQUE TODAVÍA TENGAMOS QUE SEGUIR PROFUNDIZANDO EN CÓMO MEJORAR EL TRABAJO EN COMÚN.

LA PARTICIPACIÓN DE LA GENTE DEL PUEBLO ES FUNDAMENTAL PARA QUE LA DINÁMICA DE TRABAJO SEA EFECTIVA. MEDIANTE ESTAS LÍNEAS QUIERO DAR LAS GRACIAS A TODAS ESAS PERSONAS QUE HAN COLABORADO EN LA ACTIVIDAD DEL AYUNTAMIENTO.

EN NUESTRO GRUPO DE TRABAJO HEMOS TENIDO DOS RETOS IMPORTANTES: OXINBURU Y EL AGUA. EL PROYECTO DE OXINBURU HA REQUERIDO MUCHA DEDICACIÓN. PERO, A PESAR DE SER UN OBJETIVO DIFÍCIL, AL MISMO TIEMPO HA SIDO MUY MOTIVADOR.

Y EL TEMA DEL AGUA QUEDARÁ ZANJADO EN BREVE. PARA MAYO, EL CONSORCIO NOS PRESENTARÁ UN “DOCUMENTO DE INTEGRACIÓN”. SERÁ UNA PROPUESTA: INFRAESTRUCTURAS, INVERSIONES, TARIFAS, GESTIÓN… DESPUÉS, EL PUEBLO DECIDIRÁ.

ME PREOCUPA EL TEMA DE LA VIVIENDA. LA NUEVA LEGISLACIÓN DIFICULTA LA EDIFICACIÓN EN SUELO PÚBLICO, Y SERÁ NECESARIO ESTUDIAR CON DETENIMIENTO TODOS LOS RESQUICIOS QUE DEJE LA LEY


HERRITARREN ESKUBIDEAK, KULTURA ETA KIROLAK
Nerea Zarate Aldama eta Garazi Abrisketa


1.- Lantaldea herritarren parte hartzeari oso lotua egon da; beraz, honen dinamika gorabeheratsua izan da, parte-hartzearen araberakoa hain zuzen ere.

2.- Ezin bestekoa, gure ustez. Udala herriari zabaldu nahi izan diogu hasieratik; gure ustez, funtsezkoa da zinegotzi ardura ez duten herritarrak era natural batean lantaldeetan parte hartzea. Batetik, honek herritarren nahiak zeintzuk diren zuzenean jakitea ahalbideratzen duelako eta, bestetik, ardurak banatu egiten direlako, eta, ondorioz, errazagoa da aurrera egitea.

3.- Garrantzitsuena
Agian herritarron parte-hartzea, zeharka gainerako gai guztiak biltzen dituelako. Traila prestatzeko, Berdintasun Plana garatzeko edo neguko oporrak prestatzeko ezinbestekoa da herritarron parte-hartzea eta bereziki gai hau landu nahi izan dugu.

Zailena
Aurretik aipatutakoa, garrantzitsuena izateaz gain, zailena ere badelako. Gureak herri parte-hartzaileak badira ere, azken urteetan beherakada sumatu dugu jendearengan. Bizi garen jendarteak daraman bizi erritmoagatik agian, edo guk asmatzen jakin ez dugulako, jendea agian nekatuta dagoelako… mila arrazoi egon daitezke honen atzean, baina, zalantzarik gabe, hasierako urteetan lortutako parte hartzeak behera egin du. Ziklikoa izan daiteke fenomeno hau, eta ziur gaude datozen urteetan berriro lortuko dugula jende gehiagoren inplikazioa eta ilusioa. 

Atsegingarriena
Pertsonen ilusioa. Gauzak aurrera atera ditugunean, talde izaera hori sentitzea oso berezia izan da. Traila hasi aurreko minutuak, non boluntario denak petoa jantzita haien lekua hartzen duten. Txupinazoa bota osteko emakume gazteen indarra buruberokien azpian. Asanblada batetara joan, eta aretoa beteta ikustea. Zolloko bolalekua adin ezberdinetako emakumez beteta ikustea mahai-inguru batean. Edota jai batzordeak azken urteetan parte-hartzean izan duen gorakada bizitzea. Momentu atseginak asko izan dira.

4.- Beti daude gauza asko egiteke. Askotan pena izan dugu hirugarren adineko jendearengana heltzen jakin ez izanagatik. Berdintasun Planeko hainbat puntu ere hor geratu dira…


DESDE EL PRINCIPIO, HEMOS ABIERTO EL AYUNTAMIENTO AL PUEBLO, PORQUE NOS PARECE NECESARIO QUE LOS VECINOS Y LAS VECINAS PARTICIPEN DE MANERA EN LA DINÁMICA MUNICIPAL, POR UNA PARTE, PARA CONOCER DE MANERA DIRECTA SUS INTERESES, Y, POR OTRA, PARA ASUMIR ENTRE TODOS Y ENTRE TODAS LA RESPONSABILIDAD DE MEJORAR NUESTRO MUNICIPIO.

NOS PARECE DE REMARCAR LA PARTICIPACIÓN VECINAL EN EL TRAIL, EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD, EN LAS COMISIONES DE FIESTAS…

LO MÁS GRATIFICANTE HA SIDO LA ILUSIÓN DE LAS PERSONAS, EL SENTIRNOS PARTE DE UN GRUPO: EN LOS MINUTOS ANTES DEL TRAIL, CUANDO TODAS LAS PERSONAS VOLUNTARIAS SE VAN SITUANDO EN SUS PUESTOS; DESPUÉS DEL CHUPINAZO DE LAS JÓVENES; CUANDO, EN LA CONVOCATORIA DE UNA ASAMBLEA, TE ENCUENTRAS EL LOCAL LLENO…

LAPURRETA HERRIAN


Lapurreta egin dute Txondor gaztetxean. Dirudienez, martxoaren 22an (osteguna) sartu ziren lapurrak, eguerdian, sarrerako atea apurtuta. Ordenagailu eramangarri bat eta bi bafle eraman dituzte.
Ez da herrian gertatutako lehen lapurreta. Lapurrei berdin zaie non lapurtu: etxe pribatuetan, udal azpiegituretan (argiteriaren kableak eraman zituzten behin), eskolan, irabazi-asmorik gabeko elkarteen lokaletan...
Halakoei aurre egiteko, auzokideok daukagun egitekoa da adi egotea eta, zerbait arraroa sumatuz gero, ingurukoak eta agintariak ohartaraztea. Garrantzitsua da ere gure etxeetako eta eraikinetako ateak eta leihoak ondo ixtea ere. Beti ez da lapurreta saihestuko, baina zaildu bai.

ROBO EN EL PUEBLO

Han robado en el gaztetxe del pueblo. Al parecer entraron el día 22, jueves, al mediodía, forzando la puerta. Se llevaron un ordenador portátil y dos bafles.
No es el primer robo ocurrido en el pueblo. Han robado en viviendas particulares, en infraestructuras municipales (cableado), en la escuela, en locales de asociaciones sin ánimo de lucro…
Parece que poco nos queda por hacer a las vecinas y a los vecinos, salvo estar atentas y atentos, y, si vemos algo raro, avisar al resto de vecinas y vecinos y a las autoridades. También es importante que cerremos bien las puertas y ventanas de nuestras viviendas y locales. No siempre evitaremos el robo, pero lo dificultaremos

NI ZU BI

GAIXOTASUN LARRIAK DITUZTEN PRESOAK, ETXERA!!!

 Martxoaren 16an, Bilboko zazpi zubi elkartasunez bete ziren, gaixotasun larriak dituzten preso politikoen alde. Bizkaian 5 preso daude egoera horretan: Kepa Arronategi, Txus Martin, Joseba Borde, Ibon Iparragirre eta Gorka Fraile. Espetxearekin bateraezinak diren gaitzak dituzte: minbizia, gaixotasun psikiatrikoak, HIESA eta bihotzeko gaitzak.
Pertsona horien egoera konpontzeko zubi asko behar direlako, ezberdinen arteko zubiak, pentsamendu ezberdinak izanda ere funtsezko balore batzuk konpartitzen ditugunon artekoak… behar direlako sustatu zuten ekimen hori zenbait herri-mugimenduk
Guztira, 21 preso daude gaixotasun larriekin, eta aske egon beharko lukete, hala xedatzen baitute Zigor Kodeak eta espetxe-araudiak . Arazoa euskal presoei era sistematikoan ezartzen zaizkien salbuespen neurrietan dago. Bere burua estatu demokratiko eta zuzenbidekotzat duenaren kontraesan handienetakoa da hau. Pertsonen artean diferentziak markatzen dituen justizia ez baita justizia, ezta gorrotoa eta mendekuan oinarritutakoa ere. Hori krudelkeria hutsa da.
Eraiki ditzagun zubiak gaixo dauden presoak etxera ekartzeko! Bete ditzagun zubiak herriz herri; duintasunaren, humanitatearen eta justiziaren printzipioak konpartitzen ditugunok jarrai dezagun lanean guztion artean gaixotasun larriak dituztenak etxera ekarri arte!
El 16 de marzo, siete puentes de Bilbo se llenaron de solidaridad para exigir la libertad de las personas presas con enfermedades graves. Son 5 en Bizkaia: Kepa Arronategi, Txus Martin, Joseba Borde, Ibon Iparragirre y Gorka Fraile. Tienen enfermedades incompatibles con la cárcel: cáncer, enfermedades psiquiátricas, sida y enfermedades del corazón.
La convocatoria fue promovida por diversas iniciativas de los pueblos de esos presos, porque son necesarios muchos puentes para superar esta situación, muchos puentes entre personas de pensamientos diferentes, pero que compartimos los mismos valores.
Actualmente, son en total 21 personas las que están encarceladas y padecen una enfermedad grave. Personas que tendrían que estar en libertad, ya que así lo dispone el Código Penal y la normativa penitenciaria. Los presos gravemente enfermos tienen derecho a poder afrontar la enfermedad en las mejores condiciones posibles para superarla, y no de ser excarcelados una vez la enfermedad sea incurable. Esto supone la pena de muerte.
Pero el estado español sigue optando por aplicar sistemáticamente a las presas y a los presos medidas de excepción; una gran contradicción para un estado que se define como democrático y de derecho. La justicia que marca diferencias no es justicia, ni tampoco la basada en el odio y la venganza. Eso es crueldad.
¡Construyamos puentes para traer a casa a las presas y a los presos con enfermedades graves!
¡Llenemos los puentes de nuestros pueblos con las personas que compartimos los principios de dignidad, humanidad y justicia!

martes, 25 de diciembre de 2018

ERREKA (3)Errekak industria arloan ere garrantzi handia izan du.
Arrankudiagan bazegoen zentral hidroelektrikoa, “zentrala” deitutakoa, Gastaka inguruan Laudioko fabrika batentzat energia elektrikoa ekoizten zuena.
Ezagutu ditugu errota batzuk Nerbioi errekan: Errotabarrieta, Goizaga aldean; Iberlandakoa, azken hau 1983eko uholdeek aurretik eraman zuten eta bere errotarriak gaur egun Iberlandako tabernaren aurrean daude, eta Landaberdeko errota, Labeko auzoan eta hau ehotzen ezagutu dugu. Batzuk errotak izan baino lehenago burdinolak izan ziren, Landaberdekoa, adibidez.
Badakigu toponimiagatik eta dokumentuengatik errota gehiago egon zirela aurretik: Errotalde, Bakiola, Amaspata (Amezpeta)...
Nerbioiko ibaiadarretan ere industria garatu zen, hala nola Larunbe errekan Errotatxu errota, funtzionatzen ezagutu duguna, eta Urgozo edo Arrantzukoerrekan “Gaseosas Urgoso” Otaolarena ezagutu dugu.

Beste aldetik, Nerbioi ibaia oztopo bat zen ezker eta eskuma aldeak komunikatzeko, eta zubi bi eraiki ziren, Arbidekoa eta Uribarrikoa, harrizkoak biak eta zutunik daudela, nahiz eta gaur egun auto eta kamioien trafikoa hormigoizko zubi berrietatik egin.

TI


EL RIO (3)

El río también tuvo su importancia en el sector industrial.
En Arrankudiaga funcionaba una central hidroeléctrica, llamada la “Central”, en la zona de Gastaka, que producía energía eléctrica para una empresa de Laudio.
En el río Nervión hemos conocido varios molinos: Errotabarrieta, en la zona de Goizaga; el de Iberlanda, que las inundaciones de 1983 se lo llevaron por delante y cuyas piedras de moler están hoy en día delante de la taberna de Iberlanda, y el de Landaberde, en Labeko, que fue el último en dejar de funcionar. Algunos de estos, antes de ser molino, fueron burdinola (ferrería), como es el caso de Landaberde.
Conocemos por la toponimia y por documentos que anteriormente hubo otros molinos: Errotalde, Bakiola, Amaspata (Amezpeta)...
También en algunos afluentes del Nervión hubo industria como es el caso del molino Errotatxu en el río Larunbe, que lo hemos conocido moliendo, o “Gaseosas Urgoso” de Otaola en el río Arrantzazukoerreka o Urgozo.

Por otra parte, el río Nervión era un obstáculo para la comunicación entre las márgenes derecha e izquierda, por lo que se construyeron los puentes de piedra de Arbide y Uribarri que se mantienen en uso, si bien el tráfico rodado se hace por unos nuevos puentes de hormigón.

INDARKERIA MATXISTAREN KONTRAKO NAZIOARTEKO EGUNA


Indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko eguna izan zen azaroaren 25a. Kallerak –Arrankudiaga, Ugaoko era Zolloko asanblada feminista– bat egin zuen emakumeok* elkartu eta kalera ateratzeko deialdirekin.
Data hau elkargunetzat hartuta, lehenik Arrankudiaga, Ugao, Zeberio eta Zolloko emakumeak* asanbladan batu ginen goizean, eta, iaz, Martxoaren 8an gauzatutako Greba Feminista baloratu eta jarraipena emateko, aurtengo mobilizazioei buruzko lehenengo zertzeladak marraztu genituen. Horrez gainera, urtarrilaren 18an berriz batzeko erabakia zehaztu zen (Beraz badakizu, data gorde! Zure zain egongo gara!).
Honen ostean, kalera irten ginen indarkeria matxistaren kontra irmo azaltzeko! Aurtengo honetan, Euskal Herriko mugimendu feministak (in)justizia sistemaren izaera patriarkala mahai gainean jarri nahi izan du eta Kallerak ere bat egin du salaketarekin.
Instituzioetatik mezu moreak zabaltzen diren arren, argi geratu da indarkeria matxista epaitzeko garaian daukagun “justizia” honek gizonen bulkada sexuala eta bortizkeria naturalizatzen dituela, eta emakumeok* bihurtzen gaitu jasotzen ditugun erasoen erantzule, emakumeok* berbiktimizatuz. Horren adibide argiak dira La Manadaren kasua, Juana Rivasen aurkako espetxe eskaera, polizia-etxeetako bortxaketak, haurren kontrako indarkeria patriarkalaren inpunitatea... Ozen diogu: egungo (in)justizia sistemak ez du arazoaren errora jotzen.
Gainera, Euskal Herrian eman diren azken erailketa matxistek erakutsi dute judizialki salatzeak ez duela inolaz bermatzen emakumeok* babesteko nahikoa bitarteko ezartzen denik. Hori ikusi da Maguette Mbeugou, Yolanda Jaén Gómez eta Roxane emakume* erailen kasuetan; denek salaketa jarria zuten lehenagotik.
Honengatik, justizia eredua zalantzan jarri, eta emakumeon* sinesgarritasuna, testigantzen balioa eta gertatutakoaren aitortza exijitzen dugu. Bide horretan, ezinbestekoa da erasotua erdigunean jartzea, bere beharrak, askatasuna eta erritmoak aintzat hartzea.
Horrela ba, min sortzailearen ardura eta berriro ez errepikatzearen bermea behar direla aldarrikatzen dugu. Eta zigorraren paradigma hutsa birsortzen duen (in)justizia sistema salatu.
Ozen diogu hau ez dela justizia. Oraindik bide luzea dugu justizia definitzeko bitartekoak fintzen.
Beste urte batez Azaroaren 25ean kalean egon gara; baina gogoan izan, A25 eta M8 ez daitezela izan kalera ateratzeko, salaketarako eta hausnarketarako egun bakarrak!

(* Emakume kategoria erabiltzen jarraitzen dugu gure egungo errealitatean politikoki eragiteko oraindik baliagarria delakoan, nahiz eta, sexu-genero sistemak markatzen duen binomioaz gaindi, bizipen, ahalmen eta identitate anitzak ere bagaren)

KALLERA


 DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

El 25 de noviembre se celebró el Día Internacional contra la Violencia Machista. La asamblea feminista de Arrankudiaga, Ugao y Zollo Kallera se unió a la convocatoria para salir a la calle ese día.
Tomando esta cita como día de encuentro, primero, las mujeres* de Arrankudiaga, Ugao, Zeberio y Zollo nos reunimos en asamblea, en la que valoramos la huelga feminista del 8 de marzo, y, para dar continuidad a dicha iniciativa, diseñamos las primeras pinceladas de las movilizaciones del próximo 8 de marzo. Además, concretamos otro día de reunión para el 18 de enero (¡Reserva esta fecha! ¡Te esperamos!).
Después, salimos a la calle para declarar firmemente nuestro rechazo a la violencia machista. Este año, el movimiento feminista de Euskal Herria ha querido poner de manifiesto el carácter patriarcal del sistema de (in)justicia, planteamiento al que se ha adherido Kallera.
Aunque las instituciones difunden mensajes morados, es evidente que, a la hora de juzgar la violencia machista, la “justicia” imperante naturaliza el impulso sexual y la violencia de los hombres, y nos convierte a las mujeres* responsables de las agresiones; nos revictimiza. Tenemos ejemplos claros: el caso de la Manada, la petición de cárcel para Juana Rivas, las violaciones en las comisarías, la impunidad de la violencia patriarcal contra niñas y niños… Lo decimos bien alto: el actual sistema de (in)justicia no aborda el problema desde sus fundamentos.
Además, los últimos asesinatos machistas ocurridos en Euskal Herria demuestran que la denuncia judicial no asegura que se establecen los recursos necesarios para proteger a las mujeres*. Ha quedado claro en más de un caso: Maguette Mbeugou, Yolanda Jaén Gómez y Roxane, mujeres* asesinadas que habían puesto denuncia contra sus agresores.
Por ello, cuestionamos este modelo judicial, y reclamamos la credibilidad de las mujeres*, el valor de sus testimonios y el reconocimiento de los hechos. En este sentido, es imprescindible que la agredida sea el centro, que sean tenidas en cuenta sus necesidades, su libertad y sus ritmos.
Así, reivindicamos que se reconozca la responsabilidad de quien genera el daño y que se tomen medidas para que no se repita. También queremos denunciar este sistema de (in)justicia que basa en el paradigma del castigo.
Lo decimos bien alto: esto no es justicia. Nos queda mucho camino para afinar en los medios para definir la justicia.
Un año más, el 25 de noviembre hemos estado en la calle; pero es importante que el 25N y el 8M no sean los únicos días para salir a la calle, denunciar y reflexionar

(* Seguimos utilizando la categoría mujer porque consideramos que aún es válida para incidir políticamente en nuestra realidad actual. Sin embargo, más allá del binomio marcado por el sistema de sexo- género somos vivencias, capacidades e identidades muy diversas)

KALLERA