miércoles, 9 de mayo de 2018

GIZARTEKIDEA


Dakizuenez, Gizarte Etxea Auzokide Elkartea Arrankudiagako auzokide guztiak biltzen dituen elkartea da; irekia eta plurala da, eta, hasiera-hasieratik, herriko pertsonen parte-hartzeari eta lanari esker mantentzen da, herriagatik eta herriarentzat.

Gizarte Etxeak urteak daramatza lanean auzokideak erakartzeko, parte hartzeko eta haien konplizitatea lortzeko, elkartea hobetu, eta aurrera egin dezan. Nire ustez, Arrankudiagako edonor harro egon daiteke herrian horrelako zerbait izateaz, nahi izanez gero, parte hartzeko, Gizartekide izateko, eta instalazioez eta jarduerez gozatzeko aukerarekin. Arrankudiagako edozein auzokidek parte har dezake Gizarte Etxearen antolaketan edo funtzionamenduan ere. Zenbat eta partaide gehiago izan, hobea izango da emaitza, eta esfortzua, gehiagoren artean banatuta, atseginagoa eta eramangarriagoa izango da guztiontzat.

2016an, zuzendaritza-batzordea berritu zen, eta ibilbide berriari ekin genion, estatutuak berrituta. 1978an onartutakoak izanik, berrikuspen bat behar zuten, eta, orain, Gizarteren web-orrian kontsulta daitezke, beste dokumentu batzuekin batera. Batzorde berrian ahalik eta ondoen egiten ahaleginduko gara, eta asko eskertuko ditugu egiten dizkiguzuen ekarpenak edo eman ahal diguzuen laguntza. Espero dugu gero eta boluntario gehiago izatea antolaketa- eta ardura-eginkizun hauek betetzeko ere, zuzendaritza-batzordea aldian-aldian berritu ahal izateko, aberasgarriago izateaz gainera, txandatzeak guztiontzako Gizarte Etxea hobe bat lortzea ekarriko duelakoan.

Halaber, Gizarte Etxea bere kabuz mantentzeko gai izaten jarraitzea lortu behar dugu, eta ez da lan erraza. Neurri handi batean, auzokideok egiten dugunaren arabera lortuko dugu helburu hori: errazenetik hasita, pote bat hartzea edo pintxo bat jatea Gizarten; edo behar bezala erabilita; kontuak ondo eginda bazkari bat egiten dugunean; argiak amatatuta beharrezkoak ez direnean, eta, jakina, erabiltzen ditugun gailu guztiak itzalita, horrek guztiak kontrolatu beharreko gastu itzela eragiten baitu. Hori dela eta, tenporizadoreak jarri ditugu etxetresna elektrikoetan, kontsumo handiena sortzen dutenak baitira, eta horrela beti geratuko dira itzalita. Arlo ekonomikoari dagokionez, Gizarteko kontuetan jaiek duten garrantzia aipatu behar dugu, eta lan hori ondo egiteko ahalegin pertsonal handia behar da. Azken finean, gure esku dago Gizarte Etxeak aurrera egitea eta egunez egun hobetzea.

Astiro-astiro aldaketak egin dira ere garai berrietara egokitzeko. 2010ean, martxan jarri genuen www.gizarte-etxea.eus web-orria. Dakizuenez, elkarteari eta instalazioei buruzko informazioa ematen da, baita txanda, agenda eta jarduerei buruzkoa ere. Horrekin batera, harremanetan jartzeko helbide elektronikoak aktibatu ziren, eta iaz, whatsapp taldeak zabaldu ziren, txandetarako eta lantaldeetarako. Zalantzarik gabe, tresna horiek asko errazten dute komunikazioa eta egunerokoa, baita ekarpenak edo kontsultak egiteko, iritzia emateko edo gurekin harremanetan jartzeko bideak ere.

Amaitzeko, zuetako askok dakizuenez, “Gizartekide” ekimena dugu orain eskuartean. Gizarte-Etxearekin lotura ezartzeko beste aukera bat da; bazkide-txartel baten antzekoa; Gizartera gehiago hurbilduko gaituen plastikotxoa, informatuta mantenduko gaituena, eta Gizartera sartzeko gure giltza.Dagoeneko hasi gara “Gizartekide txartela” egiten eta banatzen eskatu dutenei, eta sartzeko sistema elektronikoak laster egongo dira instalatuta. Orduan, orain arte erabilitako giltza guztiak desagertuko dira.
Zure burua “Gizartekidetzat”baduzu, eska ezazu zure txartela!!

Jon Garayo
GIZARTE-ETXEA
auzokide elkarteko
lehendakaria

GIZARTEKIDEA


Como ya sabéis, Gizarte Etxea Auzokide Elkartea es la asociación que nos engloba a todas y todos los vecinos de Arrankudiaga; es abierta y plural, y desde sus inicios se mantiene gracias a la participación y al trabajo de la gente del pueblo. Se puede decir que es por y para el pueblo.

En Gizarte-Etxea llevamos años buscando el acercamiento, la participación y la complicidad de vecinas y vecinos para mejorar la asociación y que pueda seguir adelante. Cualquier persona de Arrankudiaga creo que puede sentirse orgullosa de disponer de algo así en el pueblo, algo de lo que si quiere puede ser parte, puede ser Gizartekide y disfrutar tanto de sus instalaciones, como de las actividades que se llevan a cabo. Cualquier vecina o vecino de Arrankudiaga puede participar también en la organización o funcionamiento de Gizarte-Etxea. Está claro que cuantas más colaboremos, mejor será el resultado, y el esfuerzo que supone repartido será mucho más ameno y llevadero para todos y para todas.

En 2016 se renovó la junta directiva y comenzamos esta andadura actualizando los estatutos de la asociación. Desde 1978 ya necesitaban una revisión y ya se pueden ver en las descargas de la web de Gizarte junto con otros documentos. Desde la nueva junta procuraremos hacerlo lo mejor posible y agradecemos las aportaciones y la ayuda que nos podáis dar. Confiamos en que se sigan sumando voluntarios y voluntarias también para estas labores organizativas y de responsabilidad, para seguir renovando la junta periódicamente como indican los estatutos, porque nos parece que, además de ser enriquecedor para la asociación, la rotación facilitará una Gizarte-Etxea mejor para todos y todas.

También debemos procurar que Gizarte-Etxea siga siendo autosostenible y esto tampoco es tan fácil como pueda parecer y también depende en gran medida de lo que hagamos o dejemos de hacer los vecinos y las vecinas. Desde lo más sencillo que puede ser tomarnos un pote o comernos un pintxo en Gizarte, pasando por hacer un buen uso, hacer bien las cuentas cuando hacemos una jamada o acordarnos siempre de apagar las  luces cuando no son necesarias y por supuesto apagar todos los aparatos que utilizamos, ya que todo ello supone un gran gasto que debemos controlar. Precisamente para esto hemos instalado temporizadores en los electrodomésticos que generan los mayores consumos, para asegurar que siempre quedarán apagados. Económicamente hablando, también podríamos hablar de la gran importancia que tienen las fiestas para las cuentas de Gizarte y del esfuerzo personal que requieren para conseguirlo, en definitiva, que está en nuestra mano que Gizarte-Etxea perdure y mejore día a día.

Poco a poco también se van dando pasos para amoldarnos a los tiempos en que vivimos. Ya en 2010 pusimos en marcha la página web www.gizarte-etxea.eus , la cual, como ya sabréis, ofrece a la ciudadanía información sobre la propia asociación y sus instalaciones, así como sobre los turnos, agenda y actividades que se realizan. Con ella se activaron también correos electrónicos de contacto y el año pasado se abrieron grupos de whatsapp para los diferentes turnos y equipos de trabajo. Indudablemente todos ellos facilitan la comunicación y el día a día de estas dinámicas, así como los cauces para aportar, consultar, opinar o contactar con nosotros.

Para acabar, como muchos y muchas también sabréis, ahora tenemos en marcha la iniciativa “Gizartekide” que presentamos semanas atrás. Se trata de un lazo de unión más con Gizarte-Etxea, algo así como una tarjeta de socio, un plastiquito que nos acercará un poco más a Gizarte, nos mantendrá informadas y además será también nuestra llave personal para acceder a Gizarte-Etxea. Ya se están haciendo y repartiendo las “Gizartekide txartelas” a todas las personas que la han solicitado, y los sistemas electrónicos de acceso estarán instalados en los próximos días, momento en que desaparecerán todas las llaves que venimos utilizando hasta ahora.
Si te consideras “Gizartekide” no dudes en solicitar tu tarjeta. 


Jon Garayo
GIZARTE-ETXEA
auzokide elkarteko
lehendakaria

Udaletxeko berriak


Apirilaren 11ko osoko bilkuran, gobernu taldeak etxebizitzei buruzko bilera baten berri eman zuen. Bilera hori maiatzaren 11an izango da eta helburua da gazteen eta, oro har, herritarren interesa neurtzea. Aldi berean, gobernu taldeak gure herrian eraikitzeko dauden aukerak azalduko ditu, hirigintzako plangintza kontuan hartuta.
Bestalde, Iberlandako umeen parkea egoera txarrean dago eta, egoera konpontzeko, udala lanean ari da inguru hori berriztatzeko. Hori dela eta, diru-laguntza eskatu da azpiegitura-proiektu bezala, eta aukera nabarmenak daude Aldunditik dirua jasotzeko. Maiatzerako jakingo da eskaera horren emaitza eta ondoren hasiko dira obrak.
Frontoiko kudeaketa berria martxan da aspaldi ere, eta, hasierako arazotxoak gaindituta, funtzionamendua ona dela azpimarratu behar da. Era telematikoan egiten dira kudeaketa guztiak eta esan behar da gero eta herritar gehiagok eskatu duela sartzeko aukera ematen duen txartela. Alokairuaz gain, doako orduak kudeatzeko aukera ere dago, aste barruko edozein ordu libretan eta bereziki asteburuetan; herritarrentzat baino ez da aukera hau.
Azkenik, eskola ondoko aterpearen obraren ziurtagiriak ere onartu ziren azken osoko bilkuran. 63.525 euroko aurrekontua izan duen obra ordaintzeko, 26.089,83 euroko diru-laguntza jaso du udalak. Momentu honetan, detailetxo batzuk baino ez dira falta lana amaitutzat jotzeko.

Información del ayuntamiento

En el pleno del 11 de abril, el equipo de gobierno informó de una reunión sobre vivienda que se va a llevar a cabo el 11 de mayo. El objetivo es conocer el interés real de la juventud, y de las vecinas y de los vecinos en general. Además, se informará de las posibilidades para construir que existen en el pueblo, en base a la planificación urbanística vigente.
Por otro lado, visto el mal estado del parque infantil de Iberlanda, el ayuntamiento ha decidido iniciar las labores de acondicionamiento de dicha zona. Por ello, se ha solicitado una subveción para infraestructuras a la Diputación, con muchas posibilidades de obtener una respuesta positiva. En mayo se resolverá esta convocatoria, y las obras comenzarán a continuación.
En cuanto al frontón, hace tiempo que está en marcha el nuevo funcionamiento, y, superados algunos problemas iniciales, hay que remarcar el buen funcionamiento logrado. Todas las gestiones se realizan telemáticamente, y cada vez más personas del pueblo tienen la tarjeta de acceso. Además del alquiler, se pueden solicitar horas de uso gratuitas, durante la semana, en las horas no ocupadas, y sobre todo los fines de semana. Es una opción que solo pueden aprovechar los vecinos y las vecinas del pueblo.
Por último, también se aprobaron las certificaciones de obra de la cubierta de al lado de la escuela. Para pagar esta obra de 63.525 euros, se ha contado con una subvención de 26.089,83 euros. Solo faltan unos pequeños arreglos para dar por finalizada la obra.

ETA DESEGIN DA. ARO BERRI BAT DUGU AURREAN

Aieten hasitako bidearen amaiera da. Orduan, sueten iraunkorra iragarri zuen ETAk. Iaz, Baionan, apirilaren 9an, armak emateko prozesua gauzatu zen. Eta orain, erakundearen barne eztabaida baten ondoren, erakundeak desegitea erabaki du. Lehenengo, Genevan egin zen ekitaldi batean egin zen ofiziala, Josu Urrutikoetxeak eta Marisol Iparragirrek irakurritako komunikatu baten bidez (bideoz eman zen hori). Gero, Kanboko Arnaga etxean egindako ekitaldi batean, Euskal Herriko eta nazioarteko ordezkari ugariren aurrean.
ETAk bere ziklo historikoa eta funtzioa amaitutzat ematea erabaki du, bere ibilbideari bukaera emanez, eta, ondorioz, ETAk bere egitura guztiak erabat desegin eta bere ekinbide politikoa bukatutzat jo du. Etorkizuna abiapuntu berri batetik eraikitzeko apustua egin du.
Halaber, apirilaren 8an, eragindako kalteari buruzko adierazpen bat atera zuen, non garai luzean eragindako samina onartzen duen, eta bere konpromisoa azaldu gatazkaren ondorioak behin betiko atzean uzteko eta halakorik berriro ez errepikatzeko.
Alde bakarreko erabaki horrekin desagertu egin da politikari askok orain arte erabilitako aitzakietatik azkena. Edo hori pentsatu ahal zen. Baina ez. Desegitea ere ez da nahiko. Eta, neurri batean, egia da. Ez da nahiko.
ETAk esan du bere komunikatuan: indarkeria ez zen hasi erakunde horrekin, eta ez da desagertu ETA deseginda.
Indarkeria baita presoen senideek bidaia luzeak eginaraztea presoak bisitatu ahal izateko. Indarkeria baita gaixorik dauden presoak ez askatzea. Indarkeria baita euskal preso politikoei legean ezarritakoa ez aplikatzea. Indarkeria baita jaietako ordu txikitan gertatutako liskar bat terrorismotzat jotzea eta, ondorioz, Altsasuko 8 gazte kartzela-zigor gogorrak ezartzea horregatik. Indarkeria baita emakumeak bortxatzea eta hiltzea. Indarkeria baita bortxaketa bat abusutzat jotzea. Indarkeria baita emakume bat bortxatu edo hiltzeagatik kondenatutako gizona berehala askatzea. Indarkeria baita etorkinei hesiak eta hesiak jartzea. Indarkeria baita erretiro-pentsioak, alargun-pentsioak ia izoztuta egotea eta pentsionista asko 400 euro inguruko pentsioarekin bizi behar izatea. Indarkeria baita diru publikoa lapurtu duten politikariei zigorrik ez ezartzea. Indarkeria baita libre eta burujabe izan nahi duen herriari 155. artikulua aplikatzea. Indarkeria baita…

Ongi etorri ETAren desegitea! Baina jarrai dezagun lanean guztiok eskubide berberak izateko. Gure herria burujabe izateko.

Euskal Herriaren alde. Askatasunaren alde. Bakearen alde

ETA SE HA DISUELTO. SIGAMOS CONSTRUYENDO NUESTRO FUTURO

Es el último paso del camino iniciado en Aiete. Entonces, ETA anunció el alto el fuego definitivo. El año pasado, en Baiona, el 9 de abril, entregó las armas. Y ahora, después de un proceso interno de debate, la organización ha decidido disolverse. Primero, se hizo oficial en Ginebra, mediante un comunicado leído por Josu Urrutikoetxeak y Marisol Iparragirre (video pregrabado). Después, en un acto en Kanbo, ante una amplia representación de Euskal Herria e Internacional.
ETA ha decidido poner fin a su ciclo histórico y a su función, y, en consecuencia, ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras y ha dado por concluida toda su actividad política. Una apuesta para construir el futuro desde una nueva perspectiva.
Además, el 8 de abril, dio a conocer una declaración en la que reconocía el daño causado, y mostraba su compromiso para la superación definitiva de las consecuencias del conflicto y para que no se volviera a repetir.
Con esta decisión, unilateral, desaparece la última excusa utilizada ampliamente en el ámbito político. O eso se podría pensar. Pero, no. La disolución no es suficiente.
Y, en cierta medida, puede ser así. La disolución no es suficiente. Porque la violencia no empezó con ETA, ni desaparecerá con ETA.
Porque es violencia obligar a familiares a recorrer miles y miles de kilómetros para poder ver a los presos y a las presas. Porque es violencia no dejar en libertad a las presas y a los presos con enfermedades graves. Porque es violencia no aplicar la legislación vigente a los presos y a las presas. Porque es violencia calificar de terrorismo una pelea de madrugada, y, en consecuencia, imponer duras penas de cárcel a 8 jóvenes de Altsasu. Porque es violencia violar y matar a las mujeres. Porque es violencia considerar abuso una violación. Porque es violencia aplicar mejoras carcelarias a los hombres condenados por violencia de género al poco tiempo de haber sido condenados. Porque es violencia poner cada vez más obstáculos a las personas inmigrantes. Porque es violencia tener casi congeladas las pensiones y obligar a muchas personas a sobrevivir con una pensión inferior a 400 euros. Porque es violencia no castigar a los políticos que roban dinero público. Porque es violencia aplicar el artículo 155 a un pueblo que quiere ser libre y soberano. Porque es violencia…
Porque es violencia callarse y permitir todo lo anterior
Bienvenida la disolución de ETA. Pero sigamos trabajando para que todas y todos tengamos los mismos derechos. Para vivir en un pueblo soberano.

Por Euskal Herria. Por la Libertad. Por la Paz

ERREKA (1)


Errekak garrantzia handia zeukan txikiak ginenean, ur gehiago eroaten zuen, presak zeuden, arrainez eta beste animaliez beteta, bizitzaz beteta, eta bere ondoan denbora luzea ematen genuen olgetan edo arrantza eginez.

Errekan bizi ziren arrainak hauek ziren: loinak, barboak, kizkailuak (ezkailuak) eta, bere sasoian, angilak (aingirak). Karpak geroago sartu zituzten

Peskian (arrantzan) erabiltzen ziren tresnak kanaberak, bandak, esparbelak eta nasak ziren.
Umetan guk geuk egiten genituen “kanaberak”, palu luze bat, dendan erositako pita, antzeluak (amua) eta berunak eta botilaren kortxo batez eta arrainek “pikatzeko” zizare bat edo ogi-mamia erabiltzen zen. Ugarienak loinak ziren eta handienak barboak eta hauek ziren kanaberaz arrantzatzen zirenak.
Hilobala luze bat harri bati lotuta, hondoan gelditzeko, eta puntan pita zati bat antzeluarekin zen banda. Zizarea ipintzen zen amuan eta gauean botatzen zen errekara muturra arbola bati lotuta utziz, goizean batzen ziren bandak. Normalean barboak harrapatzen ziren.

Kizkailuak arrain txikienak ziren eta erreka handituta zetorrenean bazter aldera joaten ziren eta lurretik esparbelez arrantzatzen ziren. Esparbela borobil formako sare handi bat zen palu bati lotuta.

Nasak egurrezko zilindroak ziren eta ahoak inbutu formakoa zituzten, arrainak sartzeko eta bertan gelditzeko. Barboak eta angilak harrapatzen ziren batez ere.

Arrainak ez ziren animalien artean nabaritzen ziren kangrejoak (karramarroak) eta txugelasoak (igelak).

Kangrejoz beteta zegoen erreka eta eskuz harriak altxatuz harrapatzen ziren edo erretelez.

Txugelasoak ere asko zeuden eta garai batean ehizatzen ziren Bilboko jatetxe batzuetan bere hankak jateko prestatzen zituztelako.

Nutriak (ur txakurrak), uroiloak... ere egoten ziren.

Gero kutsaduragatik, batez ere, errekak galdu zuen, neurri handi batean, zeukan bizitza eta orain geldiro geldiro berreskuratzen ari da zerbait.

Bukatzeko desio pare bat: berriro ikustea loinen “burrekak” udaberrian eta martin arrantzalearen arraseko hegaldia errekaren gainean Iberlanda inguruan.
T.I.


EL RIO ( I )

Cuando éramos pequeños el río era muy importante. Llevaba más agua, había presas y estaba lleno de vida, lleno de peces y otros animales y pasábamos mucho tiempo en él jugando o pescando.

En el río había loinas, barbos, bermejuelas y anguilas en su época. La carpa fue introducida posteriormente.

La pesca se realizaba con caña, “bandas”,  esparvel y butrino.
De niños nosotros hacíamos las “cañas”, cogíamos un palo largo y un corcho de botella, y comprábamos en la tienda pita, plomo y anzuelos. Como cebo se utilizaban lombrices o miga de pan. Los peces más abundantes eran las loinas y los barbos que eran los que se pescaban a caña.

Las “bandas” constaban de un trozo largo de hilobala con una piedra para que se quedase en el fondo y en la punta un trozo de pita con uno o varios anzuelos con su correspondiente lombriz que se echaba al rio al anochecer atándose la punta a un árbol, a la mañana siguiente se recogían.

Las bermejuelas así llamadas en muchos sitios son en realidad piscardos, unos peces pequeñitos que cuando crecía el río, con los aguaduchos, se concentraban cerca de la orilla y eran pescados con un esparvel, una red sujeta a una estructura con un aro grande y que sujeta a un palo largo se pasaba por el agua.

Aparte de los peces los animales más destacados eran los cangrejos y las ranas.

Los cangrejos se cogían a mano levantando las piedras o utilizando reteles y las ranas eran cazadas ya que sus ancas eran usadas en la cocina de ciertos restaurantes de Bilbao.

También había nutrias, pollas de agua...

Posteriormente esa riqueza que tenía el río se redujo considerablemente, sobretodo  por la contaminación y ahora se está recuperando algo poco  poco.

Para terminar, un par de deseos: volver a ver las “peleas” de loinas en la primavera y el vuelo rasante del martín pescador sobre el río en la zona de Iberlanda.
T.I.

miércoles, 28 de febrero de 2018

ELKARRIZKETA Ana eta Davidi. IBERLANDAKO TABERNA


Uda partean, udalak prozedura bat zabaldu zuen Iberlandako txokoa taberna gisa alokatzeko. Ana eta Davidek hartu zuten, eta irailaren amaieratik hartzen gaituzte tabernan, astelehenetik igandera. Asteazkenetan, atseden hartzen dute. Elkarrizketa egin diegu orain arteko esperientzia konta diezaguten. Oso pozik daude. Lan gogorra da, baina gustura daude ematen duten zerbitzuarekin, Iberlandan eman den aldaketarekin eta jendeak egin dien harrerarekin.

1.- ¿Qué os animó a meteros en este proyecto?


Ana: a mi David que se puso muy pesado. Nos parecía el complemento ideal para disfrutar más del parque, darle vida y trabajar en el municipio.

2.- Costó arrancar, pero empezasteis con determinación, ¿qué nos podéis contar?
 

Muchos nervios y desajustes; no sabíamos ni cuando íbamos a abrir. Al final decidimos una fecha y no había marcha atrás.

3.- Parece que habéis devuelto la vida a la zona de Iberlanda. Ese cambio de dinámica en el pueblo, el parque infantil de juegos, el fútbol… ¿estáis a gusto con lo que aportáis y lo que os aporta? ¿Qué valoración hacéis del tiempo transcurrido hasta ahora?
 

Estamos muy satisfechos; el poder trabajar en una zona del pueblo preciosa y haberle dado más vida, que los niños y las niñas puedan jugar sin peligro, pasear y disfrutar. La gente nos ha acogido con mucho cariño y creemos que la gente está contenta con nosotros, cómo nosotros con la gente. 

4.- Se comenta que hacéis un buen equipo. ¿Cómo se trabaja en pareja?
 

Buff, tenemos nuestras rencillas, pero esto nos ha unido más, hablamos las cosas y nos apoyamos mucho.

5.- Platos combinados, bocadillos, pollos, celebraciones… ¿seguiréis por ese camino o tenéis algo nuevo en mente?
 

Si, seguiremos por ese camino; habrá alguna cosa más en la carta y también estamos abiertos a cualquier demanda, como nos han pedido paellas y alubias. Mientras podamos y sepamos, no hay problema.

6.- ¿Cuál es el menú o el plato con más éxito?
 

Hay gente para todo. Hay fijos al “garondo”,  el bocata “basakoetxe” y el domingo los txopitos y muchos a la salsa ali oli casera. 

7.- ¿Cuánto de dura es la hostelería? Hay que aguantar con buena cara y los clientes cada vez somos más especiales, ¿verdad?
 

Es muy dura la verdad, se sacrifican muchas horas y dedicación. En la gente pues hay de todo.

8.- Alguna anécdota que se pueda contar.

 

A los pocos días de haber abierto, oí a un niño decirle a su padre: aita me estoy comiendo una hamburguesa en Arrankudiaga, el padre me miro y nos reímos.

Eskerrik asko, bikote. Eta horrela segi, herriak ere asko eskertzen baitu ematen duzuen zerbitzua.

GOI-TENTSIOKO LINEAREN AURKA


Udazkenean, Red Eléctrica Española (REE) enpresak Gueñes – Itsaso autopista elektrikoa egiteko lanak hasiko ditu. Obrek eragina izango dute Aspiuntzan eta inguratzen gaituzten mendietan: Ganekogorta, Gallarraga, Biderdi, Pagasarri, Artanda, Upo, Mandoia, Aramotx.
Proiektu handi bat da; futbol-zelai baten zabalera duen autobide baten neurrikoa; Bilboko BBVA eraikinaren altuerako dorreekin. Inpaktu bisualaz gainera, deforestazio handia ekarriko du, segurtasuna eta suteak direla eta. Horrek kalte itzela eragingo dio hegazti-fauna autoktonoari eta inguruetako abeltzainek animalientzako erabiltzen dituzten larreei. Halaber, zarata handia ateratzen du, zentral nuklear baten antzekoa. Horregatik, linearen eremuan ezinezkoa da flora edo faunari egotea. Ganekogortan, adibidez, “Arriskuan dauden Espezieen Euskal Zerrendan sartuta dauden 40 espezieren habitata eta banaketa-eremua kaltetuko du: basakatuak, bisoi europarra eta hegazti harrapari ugari.
400.000 volteko linea bat da, eta helburu nagusia da gainekoizpen energetikoa Frantziara esportatzea, irabaziak lortzeko. Red Eléctrica Española enpresak presa dauka proiektuari ekiteko, lehenbailehen aberasten hasteko. Kalte konponezina jasango dugu politikari ustelez betetako enpresa-sare bat aberasteko. Boliviatik kanporatu egin zuten lobby hau, jokabide txarrengatik, eta Brasilen, salatu egin dituzte heriotzaren eskuadroiak kontratatzeagatik. Eskuadroi horiek Amazonaseko indigenen baliabideak agortu dituzte eta pertsonak erail dituzte.
OMEren arabera, 400.000 volteko lineen eremu elektromagnetikoen eraginpean egotea arriskutsua da: aldaketak eragiten dituzte nerbio-sisteman, ondorioak dauzkate estresaren proteinetan; geneak aldatzen dituzte, eta arazoak sortzen dituzte lo egiteko, eta zefaleak eta esterilitatea sortzen dituzte. Halaber, OMEren txostenak nabarmentzen du bularreko minbizia eta haurren leuzemia kasu gehiago daudela eremu hauen eraginpean egoteagatik 0’3 mikroteslatik gorako mugatik. Duela gutxi, neurketak egin dira oraingo linean, eta 2,5 mikroteslakoa da, Europar Batasunak ezarritako mugaren gainetik (0'2). Espainian, muga 100 mikrotesla da, eta, horri esker, REE enpresak nahi duena egin dezala, legeak eta gobernuak babestu egiten dutelako. Hau da, orain ere jasaten ditugu ondorioak. Aspiuntzan 30 metrora dago linea, arauz ezarritako segurtasun-distantzietatik behera. Orain, Europar Batasunaren arauak betetzen ez dituen linea hau lau aldiz handiagoa da, potenteagoa da eta kaltegarriagoa da gure osasunarentzat eta ingurumenarentzat, etxeetatik 300 metrora jarriko baitute.
Alarmista esaten ziguten frackingaren aurka azaldu ginenean. Gaur egun, Texasen milaka hektarea inerte daude, eta lurrikarak lehen egoten ez ziren lekuetan. Alarmista esaten diete Petronorren coke plantaren aurka daudenei, eta frogatu da minbizi kasu gehiago daudela martxan jarri zenetik. Italian, hainbat erraustegi itxi dituzte, inguruko herrietan % 40 egin duelako gora minbiziak.
Eta, hemen, inposatu egiten dizkigute horiek guztiak; zigarro batek baino gutxiago kutsatzen dutela esaten digute, eta, gainera, diru publikoarekin finantzatzen dira.
Zollo-Arrankudiagako auzokideek ez dugu onartuko; ez dituzte gure mendiak suntsituko, eta ez dute arriskuan jarriko gure osasuna eta gure seme-alabena, milioiak irabazten jarraitzeko eta gure argiaren fakturan lapurtzen jarrai dezaten. Horretarako, antolatzen ari gara plataforma bat sortu eta proiektu honi aurre egiteko, linearen eraginpeko beste herrietako plataformekin batera. Lagundu nahi duten pertsona guztiei, edo informazio zehatzagoa nahi dutenei dei egiten diegu Arrankudiagako gaztetxean egiten ari diren bileretan parte hartzeko. Aurretiaz egingo ditugu deialdiak.
Red Electrica Española, ez Ganekogortan, ez Zollon, ez Inon!! Kanpora gure lurretatik!!
Zollo bizirik. GOI TENTSIORIK EZ!!

CONTRA LA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN

En otoño, Red Eléctrica Española (REE) comienza las obras de la autopista eléctrica Gueñes – Itsaso, cuyas consecuencias sufriremos en Azpiuntza y en los montes que nos abrigan: Ganekogorta, Gallarraga, Biderdi, Pagasarri, Artanda, Upo, Mandoia, Aramotx.
Es un proyecto de gran envergadura; sería como una autopista con la anchura de un campo de fútbol, con torres como el edificio del BBVA de Bilbo y con una longitud de 78 km. Al impacto visual, hay que añadirle la deforestación necesaria por motivos de seguridad e incendios, lo que ocasionará un grave daño a la avifauna autóctona y a los pastos que sirven de alimento a los animales de los ganaderos locales. También emite un ruido espantoso semejante al de una central nuclear que se ve agravado los días de lluvia. Por ello, cualquier forma de flora y fauna bajo su umbral y en sus inmediaciones es imposible. En Ganekogorta, por ejemplo, afectará al hábitat y zona de distribución de más de 40 especies incluidas en el “Catálogo Vasco de Especies Amenazadas", entre ellas el gato montés, el visón europeo y multitud de aves rapaces y carroñeras.
Se trata de una línea de 400.000 voltios y el objetivo prioritario es exportar la sobreproducción energética a Francia para mercadear con ella. A Red Eléctrica Española le ha entrado prisa para comenzar el proyecto y poder empezar cuanto antes a enriquecerse. Sufriremos un daño irreversible que solo servirá para enriquecer las cuentas de un entramado empresarial lleno de políticos corruptos; un lobby energético expulsado de Bolivia por sus malas prácticas y que en Brasil han sido denunciados por contratar a escuadrones de la muerte, que han asesinado y esquilmado los recursos de comunidades indígenas en el Amazonas para que puedan dar paso a sus proyectos energéticos.
Según la OMS, la exposición a los campos electromagnéticos de las líneas de 400.000 voltios es peligrosa para la salud, generan cambios en el sistema nervioso, efectos en las proteínas del estrés y alteraciones en los genes, alteraciones del sueño, cefaleas y esterilidad. Además, el informe de la OMS hace hincapié en el elevado número de casos de cáncer de mama y leucemia infantil por la exposición de estos campos por encima de los 0'3 microteslas. Recientemente se han hecho mediciones en la línea actual, y debajo de la línea, marca 2,5 microteslas, por encima del límite marcado por la Unión Europea (0'2 microteslas). En España el límite es de 100 microteslas, y esto permite que puedan cometer estas atrocidades y que si quiere REE pueda levantar una torreta en tu jardín sin que puedas hacer nada porque la ley y el gobierno los protege. Es decir, ya estamos sufriendo las consecuencias y nos están matando. En Aspiuntza pasa a 30 m y no respeta las distancias reglamentarias de seguridad. Ahora, con una línea impuesta y que no cumple las normas de la Unión Europea, pretenden construir otra línea cuatro veces más grande, mucho más potente y más dañina para nuestra salud y el medio ambiente, a tan solo 300 m de las casas.
Nos llamaban alarmistas cuando luchamos contra el fracking. A día de hoy en Texas, hay miles de hectáreas inertes y terremotos donde nunca los había. Llaman alarmistas a quienes protestan contra la planta de coke de Petronor y ya está demostrado que se han elevado los casos de cáncer desde su puesta en marcha. En Italia, el mes pasado se han cerrado varias incineradoras porque en las localidades limítrofes han repuntado los casos de cáncer un 40%.
Y aquí nos las imponen; nos dicen que contaminan menos que un cigarro, y encima están subvencionadas con dinero público.
Las vecinas y los vecinos de Zollo-Arrankudiaga no lo vamos a permitir; no van a destruir nuestros montes, ni van a poner en riesgo nuestra salud ni la de nuestros hijos e hijas para que sigan haciéndose millonarios y facilitar que nos sigan robando con el recibo de la luz. Para ello, nos estamos organizando para formar una plataforma y luchar contra este proyecto junto a las plataformas de todos los municipios afectados. Invitamos a todas las personas que quieran colaborar, o que quieran tener información más detallada a que asistan a las reuniones que se están haciendo en el Gaztetxe de Arrankudiaga periódicamente y de las que informaremos con antelación.
Red Electrica Española, ez Ganekogortan, ez Zollon, ez Inon!! Kanpora gure lurretatik!!

Zollo bizirik. GOI TENTSIORIK EZ!!

ZURE IRITZIA

Mucha cara y poca vergüenza

En el último pleno del ayuntamiento, los concejales y la concejala del PNV utilizaron Gizarte Etxea para oponerse al proyecto de Oxinburu. Entre otras cuestiones, comentaban qué pasaría con Gizarte si se focalizaba todo en Oxinburu. Ante esto, siento, primero, perplejidad y, luego, indignación. Hay que tener mucha cara y poca vergüenza para que, a estas alturas de la película, los concejales y la concejala del PNV muestren inquietud por Gizarte. Para oponerse a Oxinburu pueden argumentar lo que quieran, pero apelar a Gizarte Etxea cuando ninguno de ellos realiza un simple turno de barra, ni una tortilla, es de traca. Para más inri, se lo dicen a la alcaldesa, concejalas y concejal de Bildu, personas que están implicadas en Gizarte Etxea algunas desde que se fundó, haciendo turnos e incluso participando en la junta de Gizarte. Las personas que colaboramos en Gizarte lo hacemos de forma voluntaria, nadie tiene obligación de colaborar; yo personalmente lo hago de forma muy gustosa, pero considero que esto es pasarse de frenada y mucho me temo que ésta va a ser la tónica general hasta las elecciones.

Una colaboradora de Gizarte

Lur-jausia Arbideko bidean


Urtarrilaren 6an, Atxandi eta Arbide arteko bidean lur-jausi bat gertatu zen. Hasiera batean, Otxanduri eta Atxandiren arteko pasarelaren azpian izan zenez eta pasarela hau kaltetuta izan zitekeela ikusita, bertatik pasatzea debekatu zen. Udal arkitektoak berraztertu ondoren, Udalak berriro zabaltzea erabaki zuen. Udala Bizkaiko Foru Aldundiarekin harremanetan jarri da, aipatutako lur-jausi horren eragilea errepidetik isurtzen den ura izan daitekeelako.
Gaur egun, eten gabeko euriteak direla eta, jausitako lurrak erretiratu gabe jarraitzen du. Udaletik esan digute eguraldia hobetzen denean ekingo dietela bidea garbitzeko lanei.  

Desprendimiento de tierras en el camino de Arbide

El 6 de enero hubo un desprendimiento de tierras en el camino entre Atxandi y Arbide. En un principio, como el incidente ocurrió debajo de la pasarela que va de Otxanduri a Atxandi, pensando que la pasarela podía estar afectada, se prohibió el paso. Pero, una vez analizada la situación por el arquitecto municipal, el ayuntamiento decidió abrirla de nuevo. Por otro lado, el Ayuntamiento se ha puesto en contacto con la Diputación, ya que el desprendimiento puede haber sido provocado por al agua que cae de la carretera foral.
Actualmente, a causa de las continuas lluvias, no se ha podido retirar la tierra caída. Desde el Ayuntamiento nos han informado que empezarán los trabajos en cuanto mejore el tiempo.

TXIKITAN OLGETAN III


Gehienetan neskek eta mutilek bakoitzak bere aldetik jokatzen zuten eta aurreko artikuluetan aipatutako jokoak mutilenak ziren batez ere eta, gutxi batzuetan,  kadenetan, adibidez, neskek eta mutilek parte hartzen zuten.
Beste batzuetan, nahiz eta “neskenak” izan, mutilek ere parte hartzen zuten, soka saltoan, adibidez eta trukamen ere inoiz.
Beste joko batzuk neskenak soilik ziren, hauek bezala:
Tabak edo tortoloxak. Plazan, ermitaren aldean zegoen iturri ondoko orma gainean jokatzen zuten. Tabek lau alde desberdin dituzte eta alde bakoitza posizio bat zen. Kanika bat airera botatzen zen artean lehen posizioan, bigarrenean... ipini behar ziren. Hasieran, tabak naturalak ziren, artxo edo ahumearenak eta etxeetan artxoa edo ahumea jaten zenean tabak gordetzen ziren jolasteko, baina geroago plastikozkoak ere agertu ziren.
Kromoak. Kromoak buruz behera ipintzen ziren eta, esku ahurrarekin, kromoaren gainean jo eta gorantz eginez buelta eman behar zitzaion kromoari, hau da, agerian gelditzen zen irudia, eta horren arabera irabazten ziren kromoak.
Goma elastikoa. Goma bat, beltza gehienetan, aurrez aurre zeuden bi nesken hanken artean teinkatuta izanik, hirugarren neska batek saltatzen zuen gomaren erdira, zapaltzen zituen aldeak...
Jolasaren zailtasuna bazihoan handitzen, goma gero eta altuago ipintzen zelako: orkatiletan, belaunetan...
Trukame. Zoruan pintatzen zen jolas eremua, koadro batzuen segida, banaka eta binaka ipinita bere zenbakiarekin eta azkena, hamargarrena, zirkunferentzierdiko formakoa. Lehenengo koadroaren gainera bota behar zen harri bat eta jolasa osatu behar zen, hanka baten gainean saltoka eginez koadro bakarra bazegoen eta hanka biekin koadro bi parean bazeuden. Gero bigarren koadrotik hasiko zen, hirugarrenetik...
T.I.


JUEGOS INFANTILES III
 

La mayoría de veces los chicos y las chicas jugaban por separado y los juegos citados en los capítulos anteriores eran sobre todo de chicos y en unos pocos intervenían chicos y chicas, por ejemplo en la cadeneta.
En otras ocasiones, aunque el juego era de “chicas”, también participaban los chicos, es el caso del salto de la cuerda y, en alguna ocasión, en el juego del trucamé.
Otros juegos únicamente eran de chicas, como los siguientes:
El juego de las tabas. Se jugaba en la plaza sobre una pared situada al lado de la fuente cercana a la ermita. Las tabas tienen cuatro lados diferentes y cada uno de ellos correspondía a una posición. Mientras se lanzaba al aire una canica, había que ir poniendo las tabas en la primera posición, “a primeras”, en la segunda...
Al principio las tabas eran naturales, de cordero o cabrito. Cuando se comía en casa un cordero o cabrito, se guardaban las tabas para jugar, pero más tarde aparecieron también tabas de plástico.
El juego de los cromos. Los cromos se ponían boca abajo y, golpeándolos con la palma de la mano, al subir había que dar vuelta al cromo, es decir, la imagen del cromo tenía que quedar a la vista y de esta manera se ganaban los cromos.
La goma elástica. Se colocaba una goma, negra casi siempre, tirante entre las piernas de dos chicas que estaban una enfrente de la otra y una tercera chica saltaba al medio, pisaba los lados de la goma... La dificultad del juego iba aumentando según se subía la goma. En los tobillos, en las rodillas...
El juego del trucamé. Se pintaba en el suelo el campo de juego, una sucesión de cuadros, de uno en uno o por parejas con su correspondiente número hasta el último, el diez, con forma de semicircunferencia. Sobre el primer cuadro se lanzaba una piedra y se completaba  el juego saltando sobre los cuadros, con una pierna cuando solo había uno en ese nivel y con las dos piernas si había dos cuadros. Luego se empezaba por el número dos y así sucesivamente.

T.I.

jueves, 30 de noviembre de 2017

ELKARRIZKETA Markel Iturrizar eta Txomin Eguiluzi


Euskal Herrian ohitura eta usadio asko izan dira, eta haietako askoren aztarnak aurki ditzakegu han eta hemen. Hala da Arrankudiagan ere. Oraingoan kirikiñausi bat berreskuratzeko lanak egin dira gure herrian, auzolanean. Eta azaroaren 19an, egindakoa ikusteko irteera bat antolatu zen. Horretaz hitz egiteko elkartu gara Markel eta Txominekin.

1.- ¿Qué os animó a empezar con estos trabajos?


 A raíz de la obtención de un dato importante sacado de la publicación titulada “Unas notas sobre las castañas en la alimentación y las ericeras” de Enrike Ibabe y María Juana Lujanbio, nos animamos a investigar y a conocer la importancia que tuvo la cultura de las castañas en nuestro municipio. Este trabajo divulgativo sobre la historia de las castañas en Euskal Herria confirmaba que en Arrankudiaga-Zollo existía un kirikiñausi cerca de Pagobakarra y decidimos ir a buscarlo. 
 2.- Explicarnos brevemente lo que habéis hecho hasta ahora.

Tras hallar el kirikiñausi en unas condiciones deterioradas junto al rio Urgozo, en un pinar y debajo de Pagobakarra, decidimos reconstruirlo en auzolan junto a los vecinos y a las vecinas que se animaron a participar el día 12 de octubre. Además, hemos trasteado en archivos tratando de hallar documentos antiguos en los que se hiciera referencia a curiosidades y datos sobre las castañas. Precisamente, estos datos nos daban a conocer que Arrankudiaga-Zollo a lo largo de muchísimos años estuvo ligada de una forma inexcusable a las castañas. Cabe destacar la labor de Agustin Leturiaga en la restauración del kirikiñausi.


3.-¿Qué tal la charla de Gizarte como experiencia?

Nuestro objetivo es poder dar a conocer al pueblo los datos que recogemos para que el pueblo tenga conocimiento de ello, que este conocimiento no caiga en el olvido para siempre y poder preservarlo así en la medida de lo posible. Para ello, el día 17 de noviembre dimos una charla ante unas 20 personas junto al orozkotarra y miembro de la asociación Supelaur José Ángel Aramendi y pusimos una exposición a lo largo del fin de semana en Gizarte-Etxea.
 

4.-¿Contáis con más proyectos a corto plazo?

En cuanto a este tema diríamos que prácticamente damos por concluido el trabajo realizado. Creemos que el patrimonio ha quedado tanto recogido como presentado al pueblo, pero sí que seguimos preparados y dispuestos a poder hallar más kirikiñausis en nuestro término municipal, ya que los castaños antaño abundaban por doquier en nuestros bosques. Además, estamos tratando otros temas relacionados con la memoria histórica de nuestro pueblo. Uno de ellos, y que presentaremos al pueblo el día 22 de diciembre, es el delicado tema de la Guerra Civil entre los años 1936-1937. Otros están relacionados con los caleros, ferrerías de monte y ferrerías hidraúlicas. 


5.- ¿Qué importancia le otorgáis al auzolana de cara a afrontar nuevas empresas?

Podemos hacer una relectura actualizada del auzolan, pero en los núcleos rurales el trabajo comunitario ha sido y es una tradición muy antigua y muy íntima de organización y de pensamiento. En esta institución con orígenes remotos, se condensa la forma autóctona de organización colectiva, económica, social y política del pueblo vasco.


 
6.- Conocer las costumbres y usos de un pueblo está relacionado con el conocimiento de su historia, ¿no?
 
Efectivamente, sí. Nosotros hacemos un gran esfuerzo para poder preservar y dar a conocer la historia de nuestro pueblo a pesar de que el modo de vida acelerado en el que estamos inmersos no nos permita entender que el torbellino que nos acecha está dejando atrás muchas costumbres y usos ancestrales muy ligados a la tierra en los que estaban insertos nuestros antepasados.
 

Greba eta mobilizazioak Hezkuntzan


Hainbat irakasle zein gurasok parte hartu zuten astelehenetik asteazkenera (azaroaren 27tik 29ra) eta 10 minutuz Arrankudiagako eskola aurrean deitutako kontzentrazioetan. Ostegunean, berriz, pairatzen ari diren egoerari irtenbidea eman nahian, greba egin zuten irakasleek. Zentzu horretan, hainbat neurri proposatzen dituzte hezkuntza kalitatea hobetzeko:  hezkuntzan inbertsio publikoa handitzea,  plantilak handitzea,  behin-behinekotasuna murriztea, bajak lehen egunetik betetzea, baja denborako soldata osorik ordaintzea eta ikasle erratioak murriztea, besteak beste. Ez da azken greba izango edozein kasutan; izan ere, datorren abenduaren 12rako bigarren deialdi bat dago deituta unibertsitatetik kanpoko irakaskuntzako sektore guztietan.

Huelga y movilizaciones en Educación

Profesorado y padres y madres participaron del 27 al 29 de noviembre, durante 10 minutos cada día, en las concentraciones frente a la escuela de Arrankudiaga. Por otro lado, el jueves 30 de noviembre, el profesorado participó en la huelga convocada como protesta por la situación que están sufriendo. Algunas de sus reivindicanciones son: incremento de la inversión pública en Educación, contratación de más plantilla, reducción de la eventualidad, sustitución de las bajas desde el primer día, derecho a cobrar el sueldo íntegro durante la baja y reducción del ratio de alumnado. Pero no será la última huelga, ya que hay una nueva convocatoria para el 12 de diciembre, en todos los sectores de la enseñanza no universitaria.

Arimen Gaua


“Arimen gaua” ospatu da aurten lehendabizi Arrankudiagan. Estatu Batuetako moda komertzialetik urrundu nahian edo, Uribarriko auzotar talde batek “Halowen” gauari euskal kutsua eman nahi izan dio. Gure aitona-amonen ohiturak berreskuratu eta ezagutarazteko asmoarekin zerbait “ezberdina” antolatu zuten Santu guztien aurreko gauean.
Berrogei bat lagun bertaratu ziren Iberlandan hasi zen ekimenera eta arratsaldeak iluntasunarekin topo egin zuenean, “altxorraren bila” estiloko jokoari ekin zioten. Jokoan barrena, puntu zehatz batzuetatik pasatu behar ziren umeak (gurasoekin lagunduta txikienak) eta bertan, gure zaharren garaiko ohitura-pasadizoak irakurri ostean, hurrengo pista berrien bila ateratzen ziren haurrakarineketan. Hainbat pista, idazki ezberdin eta pertsonaia  bitxi zein beldurgarriekin topo egiten zuten parte hartzaileek.
Esan bezala, Iberlandatik hasita, gurasoen eskuetatik ondo lotuta txikienak eta linternen laguntzarekin nagusiagoak,  txango polita egin zuten denek, hilerritik pasatuz, Uribarriko txoko berrian amaitu arte. Bertan, txikientzako “txutxeak” eta edariak doan banatu ziren eta gurasoentzat (azkenean jende pilo hurbildu zen) taberna ireki zuten baita ere. Hortik aurrera, ausartenak etxerik etxe pasatu ziren eta ohiko “truco o trato” formulaz gain,  “ziria ala saria”, “xanduli, manduli, kikirriki…eman gozokiak guri” bezalako esamoldeak erabiliz gozokiak eskatzen ibili ziren.

Noches de las ánimas

Este año se ha celebrado la "noche de las ánimas" en Arrankudiaga. En un intento de alejarse de la moda comercial de los Estados Unidos, un grupo de vecinas y vecinos de Uribarri quiso dar un toque euskaldun a la noche de Hallowen, y, con ánimo de recuperar y dar a conocer las tradiciones de nuestras abuelas y de nuestros abuelos, organizaron algo diferente la víspera de Todos los Santos.
Unas cuarenta personas se juntaron en Iberlanda, y cuando el atardecer se llenó de oscuridad, dieron inició a una especie de "búsqueda del tesoro". Durante el juego, niñas y niños debían pasar por puntos concretos (los más pequeños con la ayuda de padres y madres) y, después de leer costumbres y relatos sobre la época de nuestros antepasados, salían corriendo en busca de la siguiente pista. Quienes participaron se encontraron con pistas, escritos diversos y personajes curiosos y terroríficos.
Como hemos dicho, empezando en Iberlanda, de la mano de padres y madres las más pequeñas y con la ayuda de linternas el resto, disfrutaron de un paseo especial, pasando por el cementerio, para acabar en el txoko nuevo de Uribarri, donde se repartieron chuches y bebidas gratis para niñas y niños. Y, como se reunió mucha gente, también estuvo abierto el bar del txoko. Después, quienes se animaron pasaron casa por casa, pidiendo dulces, utilizando, además de la fórmula "truco o trato", otras como "ziria ala saria", "xanduli, manduli, kikirriki... eman gozokiak guri".

EAJ = Euskadi?


Berriro betiko leloa. Ez da inoiz aldatzen edukia; tonua baino ez da aldatzen, mezulariaren arabera. Hobeak eta txarragoak daude, baita ahots finagoak ere, beste batzuekin alderatuta. Baina letrari eta erritmoari dagokionez, betiko kontua.
Duela urte bat baten batek esan izan balu EAJk itunak egingo zituela, negoziatu egingo zuela… osasunean eta hezkuntzan murrizketak ezarri dituen PPrekin, lan-erreforma, moxal legea eta etxegabetzeak sustatu dituen edo, oraintxe bertan, Kataluniaren kontra 155. artikulua aplikatu dituen PP horrekin, kasu horretan, EAJ bera izango zatekeen lehena kalumnia horren kontra egingo zukeena, erruki barik. Are gehiago; Espainiako Parlamentuko gainerako taldeekin batera, jeltzaleek onartu zuten, PPk inoiz gehiengo osoa galtzen bazuen, lan-erreforma eta moxal legea indargabetzen lagunduko zuela.
Zenbat pasatu da ordutik? Ba, urte bat eta erdi inguru. Eta EAJk bertan behera utzi du esandako guztia eta PPrekin adostu ditu Espainiako eta Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuak. Urte eta erdi eskas, PPren ezinbesteko makulu bihurtzeko haren kontuak aurrera ateratzeko arazorik gabe. Murrizketak mantentzea, bankari laguntza ematea eta eskubide zibil eta laboralak murriztea ardatz duten kontuak, hain zuzen ere. Hori da EAJk egin duen lan “zoragarria”.
Baina, hasieran esan dugun legez, kasu honetan ere, EAJk bere mezua egokitu du “egindakoa makilatzeko”, hau da, haiek egiten edo esaten duten guztia ona da Euskadirentzat. Gainerakoek egin edo esaten dutena euskal gizartearen interesen kontrakoa da. Hau da, EAJ = Euskadi.
Baina zerbait ez dago ondo; ez daude oso gustura Espainiako eskuinarekin (PP) eta ultraeskuinarekin (Ciudadanos) elkartuta Ezker Abertzalearen kontrako laido iraintzailea erabili behar badute, argudio agortuak erabilita: “guztiaren kontra daude”, erradikalak dira… Ezer berririk ez.
Lehenago ere babestu zuten Irakeko genozidetako bat den Jose Maria Aznar, Kongresuan haren aldeko botoa emanda, eta orduan ere Euskadiren izenean egin zuten. EAJk ez du inoiz hitz egingo Euskadirako negoziatzen dituzten kopuruetan dituen interes ekonomikoez. Ezta ematen dizkieten pribilegioez edo eskuin espainiarrarekin dituen adostasun ideologikoez ere.
Baina hori da, funtsean, EAJ, ehun urte edo behar direnak Espainian “eroso” bizitzea justifikatzen jarraitzeko; Euskadiren izenean negoziatzen jarraitzeko eta benetako subiranotasunaren bidean urrats eraginkorrak ematea ekidingo duen edozein termino asmatzen jarraitzeko. Herri hau Madrilen une bakoitzean agintzen duenaren borondatearen mende edo Euskadi Buru Batzarrean agintzen dutenaren mende jarriko ez duen benetako subiranotasun bat ekiditeko.
Kupoaz eta haren balio gero eta zalantzagarriagoaz beste egun batean hitz egingo dugu.


PNV = Euskadi?
 

Siempre se repite la misma canción. Nunca cambia la letra, tan solo el tono dependiendo del que en cada momento la interprete. Es cierto que los y las hay mejores y más finas voces comparándolas con otras bastantes menos afortunadas, todo hay que decirlo. Pero en lo que se refiere a la letra y el compás de la canción nada cambia.
Si a alguien hace tan solo un año se le hubiera ocurrido sugerir siquiera que el PNV iba a pactar, negociar….con el PP de los recortes en sanidad y educación, de la reforma laboral, de la ley mordaza, de los desahucios….y ahora mismo de la aplicación del artículo 155 contra Catalunya, el PNV hubiera sido el primero en lanzarse sin compasión contra semejante calumnia. Es más, los jeltzales acordaron junto al resto de las fuerzas del parlamento español que si el PP algún día perdía la mayoría absoluta sería de los que sin duda apoyarían derogar la reforma laboral y la ley mordaza.
¿Cuánto ha pasado desde entonces? Pues poco más de año y medio para que el PNV se desdiga de todo lo dicho y acuerde con el PP los presupuestos españoles y de la Comunidad Autónoma. Poco más de año y medio para ser la muleta imprescindible del PP para sacar de manera airosa sus cuentas. Esas que siguen marcadas por los recortes, salvar a la banca y reducir derechos civiles y laborales. Ese es el papelón del PNV.
Pero como decíamos al principio, el PNV también en este caso entona la canción de siempre para “maquillar su trabajo”, es decir, todo lo que ellos hacen o dicen es bueno para Euskadi. Lo que el resto diga o haga es contrario a los intereses de la sociedad vasca- Es decir PNV vs Euskadi.
Pero algo falla, algo no les agrada demasiado aliándose a la derecha (PP) y ultraderecha (Ciudadanos) españolas cuando tienen que tirar una vez más del insulto faltón contra la Izquierda Abertzale con argumentos tan manidos como los “contra todo”, radicales…. Nada nuevo.
Ya en su día avalaron con su voto en el Congreso a uno de los genocidas de Iraq, José María Aznar, e igualmente lo hicieron en nombre de Euskadi. El PNV nunca hablará de los muchos intereses económicos que tiene en las cantidades que negocia para Euskadi (como ellos dicen). Tampoco de los privilegios que les aportan ni de las coincidencias ideológicas con la derecha española.
Pero esto en esencia es el PNV, cien o los años que hagan falta con tal de seguir justificando vivir “cómodos” en España, seguir negociando en exclusiva en nombre de Euskadi e inventando cualquier término que evite dar verdaderos pasos en post de una soberanía real que no mantenga a este País dependiendo de la voluntad del que mande en cada momento en Madrid o de los y las que manden en el Euskadi Buru Batzar.
Y del Cupo y su cada vez mayor cuestionamiento hablaremos otro día.

Errepideko obrak

Obrak egiten ari dira BI-625 errepidean, Urgozo eta Zuloaga artean, Arakaldo parean. Obra hauek, lur-jauziak ekiditeko burutzen ari dira. Errepide alboan zeuden zuhaitzak bota eta lekua hormigoitzen ari dira eta leku batzuetan babes-sare bat jartzen ari dira. Konponketa lanak egin ahal izateko errepidearen errei bat itxi egin dute eta trafikoa behin behineko semaforoekin erregulatu dute.
Miramar Gunitados, S.A. enpresa arduratzen ari da lan horiek aurrera eramateaz eta Aldundiaren arabera, abenduaren 29ra arte luzatuko dira.

Obras en la carretera
 

Están llevando a cabo obras en la carretera BI-625, entre Urgozo y Zuluoaga, a la altura de Arakaldo. El objeto de las obras es evitar los desprendimientos de tierra. Se han talado los árboles que había en el margen de la carretera y se está hormigonando. Además, están colocando una red de protección en algunas zonas. Durante las obras, han cerrado uno de los carriles, y el tráfico se regula mediante semáforos.
Las obras están al cargo de la empresa Miramar Gunitados, S.A. y, según la información de la Diputación, durarán hasta el 29 de diciembre.